Hopp til innhold

Artikkel

Ukerapport totaldødelighet i Norge

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet publiserer hver tirsdag en rapport om totaldødelighet i Norge (NorMOMO).

Folkehelseinstituttet publiserer hver tirsdag en rapport om totaldødelighet i Norge (NorMOMO).


Overvåkingen av totaldødelighet i Norge (NorMOMO) brukes i tilknytning til influensaovervåkingen og er en del av det europeiske EuroMOMO-prosjektet som overvåker dødeligheten i Europa.

Siste NorMOMO-rapport:

Mer informasjon om NorMOMO og EuroMOMO:

Flere tall: