Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hvem gjør hva i arbeidet med fugleinfluensa»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hvem gjør hva i arbeidet med fugleinfluensa

Artikkel

Hvem gjør hva i arbeidet med fugleinfluensa

Både dyrehelse- og folkehelsemyndighetene har ansvaret for arbeidet mot fugleinfluensa.

www.colourbox.com
www.colourbox.com

Både dyrehelse- og folkehelsemyndighetene har ansvaret for arbeidet mot fugleinfluensa.


Det er tett samarbeid nasjonalt mellom de ulike myndighetene under øverste ledelse av Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Folkehelseinstituttet: har ansvar for overvåking av sykdom hos mennesker, rådgivning om smittevern for mennesker og vaksineberedskap. Instituttet deltar i internasjonale overvåkingsnettverk innen smittevern og gir råd og informasjon til helsemyndighetene, helsetjenesten og publikum om sykdom, smitte, smittevern og vaksinasjon. Instituttet er også ansvarlig for at Norge har en leveringsavtale for vaksiner i tilfelle av en influensapandemi.

Helsedirektoratet: har ansvar for beredskap, håndtering og bekjempelse dersom fugleinfluensaviruset spres til mennesker. Direktoratet har myndighet på helselovgivningsområdet og kan iverksette forebyggende tiltak i samfunnet.

Mattilsynet: har ansvar for beredskap, risikohåndtering og bekjempelse av dyresykdommen fugleinfluensa. De setter blant annet i verk overvåkning og kontroll, importforbud og deltar i internasjonale fora.

Veterinærinstituttet: Veterinærinstituttet er nasjonalt referanselaboratorium for fugleinfluensa (aviær influensa) hos dyr. På oppdrag fra Mattilsynet gjennomfører Veterinærinstituttet et overvåkingsprogram på fjørfe, i tillegg til overvåkingsprogram på ville fugler. Veterinærinstituttet har også en rådgivende funksjon og foretar faglige vurderinger og risikoanalyser.

Det er også flere andre nasjonale og internasjonale aktører som deltar inn i arbeidet med fugleinfluensa.