Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Lovkrav og standarder»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Lovkrav og standarder

Artikkel

Lovkrav og standarder

Det finnes en rekke lover, forskrifter og standarder som direkte- og indirekte regulerer håndhygiene i helsetjenesten.

to paragraftegn
Illustrasjonsfoto. Colourbox.com

Det finnes en rekke lover, forskrifter og standarder som direkte- og indirekte regulerer håndhygiene i helsetjenesten.


Lovverk

Lovverk er bindende og skal følges.

Det finnes en rekke lover og forskrifter som direkte- og indirekte regulerer håndhygiene i helsetjenesten.

I forskrift om smittevern i helsetjenesten fremmes krav om at helseinstitusjoner skal ha et infeksjonskontrollprogram som er tilpasset virksomheten. Infeksjonskontrollprogrammet skal beskrive alle tiltak for å forebygge- og overvåke helsetjenesteassosierte infeksjoner. Håndhygiene er et sentralt infeksjonsforebyggende tiltak som skal være en del av infeksjonskontrollprogrammet.

Du kan lese mer om regelverk her; Regelverk om smittevern i helsetjenesten 

Standarder

Standarder utarbeides etter initiativ fra interessegrupper og gir retningslinjer for hvilke krav som skal settes til varer og tjenester. Videre regulerer standarden for hvordan prøving, sertifisering og akkreditering skal gjennomføres, og bidrar til utvikling av formålstjenlige og sikre produkter, produksjonsprosesser og tjenester

I Norge er standardisering en privat aktivitet. Det er imidlertid et tett samarbeid med det offentlige på grunn av den nære sammenheng mellom offentlig regelverk og standarder. Standarder er ikke bindende på samme måte som lovverk, og er ofte frivillige å benytte.

Standarder gir mer detaljerte beskrivelser til EU-direktiver, nasjonale lover og forskrifter.
Du kan lese mer om standarder på Standard Norge

Viktige standarder innenfor håndhygiene

 • NS-EN 1500:2013: Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Hygienisk hånddesinfeksjon - Prøvingsmetoder og krav (fase 2 / trinn 2)
 • NS-EN 1499: Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika. Hygienisk håndvask. Prøvningsmetode
 • NS-EN 13727:2012+A2:2015: Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptiske midler - Kvantitativ suspensjonstest for evaluering av bakteriedrepende aktivitet i det medisinske området - Prøvingsmetode og krav (fase 2, trinn 1)
 • NS-EN 14476:2013+A1:2015:Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Kvantitativ suspensjonsprøving for evaluering av virusaktivitet på det medisinske området - Prøvingsmetode og krav (fase 2, trinn 1)
 • NS-EN 13624:2013: Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Kvantitativ suspensjonsprøving for evaluering av fungicidaktivitet eller gjæringsaktivitet til medisinsk bruk - Prøvingsmetode og krav (fase 2, trinn 1)
 • NS-EN 14348:2005: Kjemiske desinfeksjonsmidler og antiseptika - Kvantitativ suspensjonsprøving for bestemmelse av mykobaktericid-aktivitet av kjemiske desinfeksjonsmidler på det medisinske området, inkludert instrumentdesinfeksjonsmidler - Prøvingsmetoder og krav (fase 2/trinn 1)
 • NS-EN 455-1:2000: Engangshansker til medisinsk bruk - Del 1: Krav til og prøving på fravær av hull
 • NS-EN 455-2:2015: Engangshansker til medisinsk bruk - Del 2: Krav til og prøving av fysiske egenskaper
 • NS-EN 455-3:2015: Engangshansker til medisinsk bruk - Del 3: Krav til og prøving av biokompatibilitet
 • NS-EN 455-3:2015: Engangshansker til medisinsk bruk - Del 3: Krav til og prøving av biokompatibilitet
 • NS-EN 374-2:2014: Vernehansker mot farlige kjemikalier og mikroorganismer - Del 2: Bestemmelse av motstand mot gjennomtrengning
 • NS-EN 374-4:2013: Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 4: Bestemmelse av motstand mot nedbrytning ved kjemikalier