Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tuberkulosescreening av flyktninger og asylsøkere»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tuberkulosescreening av flyktninger og asylsøkere

Artikkel

Tuberkulosescreening av flyktninger og asylsøkere

Alle flyktninger og asylsøkere har etter forskrift om tuberkulosekontroll plikt til å gjennomføre tuberkuloseundersøkelse innen 14 dager etter ankomst til Norge.

person som ser på røntgenbilde av lunger
Colourbox.com

Alle flyktninger og asylsøkere har etter forskrift om tuberkulosekontroll plikt til å gjennomføre tuberkuloseundersøkelse innen 14 dager etter ankomst til Norge.


Dette begrunnes både med at sannsynligheten for å være smittet ofte er høyere i landet man flykter fra eller underveis på flukten, og med at konsekvensene av eventuell aktiv lungetuberkulose er større hvis man skal bo tett med andre. Dette er ofte tilfellet for nyankomne flyktninger og asylsøkere.

Øvrige innvandrergrupper har plikt til en slik undersøkelse bare dersom de kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose.  

Det er utarbeidet et flytskjema som viser hvordan den rutinemessige undersøkelsen for tuberkulose skal gjennomføres, avhengig av alder og hvor den nyankomne kommer fra.

Fra april 2022, i forbindelse med at det forventes mange nyankomne flyktninger fra Ukraina, er det midlertidig åpnet for at barn ikke behøver å ta IGRA (blodprøver) hvis de ikke har en kjent eksponering for tuberkulose.

Det er laget et alternativt flytskjema som er likestilt med det eksisterende, og helsetjenesten lokalt kan selv velge hvilket som passer best og når de eventuelt vil endre rutine. Barn mellom 10 og 15 år kan enten ta IGRA som til nå, eller undersøkes med lungerøntgen slik som de voksne.

Bakgrunnen er at barn under 10 år utgjør svært sjelden noen smittefare for andre. De fleste som blir syke er smittet av personer i sin nærmestes krets. Det er derfor tilstrekkelig ut fra smittevernhensyn å bare ta IGRA av de barna som har en kjent eksponering for tuberkulose siste to år.

Det er kommunen som har ansvaret for at undersøkelsen blir utført (jf. forskrift om tuberkulosekontroll § 2-3 og § 4-2). Tuberkuloseundersøkelsene skal være uten utgifter for den som har plikt til å gjennomgå slik undersøkelse, jf. forskrift om tuberkulosekontroll § 4-1 og 4-3. Pågående behandling for tuberkulose gir rett til opphold i landet til behandlingen er sluttført, eller sikret videreført, jf. utlendingsforskriftens §17-14. Det må sikres at det gis god informasjon på et språk vedkommende forstår.

For mer informasjon:

Historikk

28.04.2022: I tråd med midlertidig endring i Tuberkuloseforskriften, er tekst om frist for gjennomføring av undersøkelsen satt til så snart som mulig, og senest innen 4 uker, etter innreise (mot tidligere 14 dager).

20.04.2022: Fjernet brutt lenke til Opplysningstjeneste for formidling av tuberkulosesvar

17.03.2022: Lagt inn lenk til bred fra UDI til kommunene om tuberkuloseundersøkelse av nyankomne fra Ukraina.