Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tuberkulosescreening av flyktninger og asylsøkere»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Tuberkulosescreening av flyktninger og asylsøkere

Artikkel

Tuberkulosescreening av flyktninger og asylsøkere

Alle flyktninger og asylsøkere har etter forskrift om tuberkulosekontroll plikt til å gjennomføre tuberkuloseundersøkelse innen 14 dager etter ankomst til Norge.

person som ser på røntgenbilde av lunger
Colourbox.com

Alle flyktninger og asylsøkere har etter forskrift om tuberkulosekontroll plikt til å gjennomføre tuberkuloseundersøkelse innen 14 dager etter ankomst til Norge.


Dette begrunnes både med at sannsynligheten for å være smittet ofte er høyere i landet man flykter fra eller underveis på flukten, og med at konsekvensene av eventuell aktiv lungetuberkulose er større hvis man skal bo tett med andre. Dette er ofte tilfellet for nyankomne flyktninger og asylsøkere.

Øvrige innvandrergrupper har plikt til en slik undersøkelse bare dersom de kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose.  

Det er utarbeidet et flytskjema som viser hvordan den rutinemessige undersøkelsen for tuberkulose skal gjennomføres, avhengig av alder og hvor den nyankomne kommer fra.

I forbindelse med høye ankomster av flyktninger fra Ukraina ble det i april 2022 innført et nytt, alternativt flytskjema for lovpålagt tuberkuloseundersøkelse ved ankomst. Skjemaet var likestilt med det gamle flytskjemaet. Fra 1. desember 2022 erstatter et nytt skjema den midlertidige løsningen med to alternative skjemaer. Det nye skjemaet tilsvarer innholdet i det alternative flytskjemaet som ble innført tidligere samme år. Endringen har konsekvenser for undersøkelsesmetode av barn under 15 år, hvor rutinemessig IGRA av alle under 10 år utgår. For aldersgruppen 10-14 år vil lungerøntgen være primærundersøkelse. Undersøkelse av voksne forblir uendret. Alle opp til 35 år som kommer fra land med særlig høy tuberkuloseforekomst skal fortsatt undersøkes med IGRA.

Bakgrunnen for endringen er at barn under 10 år svært sjelden utgjør noen smittefare for andre. De fleste som blir syke er smittet av personer i sin nærmestes krets. Det er derfor tilstrekkelig ut fra smittevernhensyn å bare ta IGRA av de barna som har en kjent eksponering for tuberkulose siste to år, eller kommer fra et land med særlig høy forekomst.

Det er kommunen som har ansvaret for at undersøkelsen blir utført (jf. forskrift om tuberkulosekontroll § 2-3 og § 4-2). Tuberkuloseundersøkelsene skal være uten utgifter for den som har plikt til å gjennomgå slik undersøkelse, jf. forskrift om tuberkulosekontroll § 4-1 og 4-3. Pågående behandling for tuberkulose gir rett til opphold i landet til behandlingen er sluttført, eller sikret videreført, jf. utlendingsforskriftens §17-14. Det må sikres at det gis god informasjon på et språk vedkommende forstår.

For mer informasjon:

Historikk

28.04.2022: I tråd med midlertidig endring i Tuberkuloseforskriften, er tekst om frist for gjennomføring av undersøkelsen satt til så snart som mulig, og senest innen 4 uker, etter innreise (mot tidligere 14 dager).

20.04.2022: Fjernet brutt lenke til Opplysningstjeneste for formidling av tuberkulosesvar

17.03.2022: Lagt inn lenk til bred fra UDI til kommunene om tuberkuloseundersøkelse av nyankomne fra Ukraina.