Hopp til innhold

Artikkel

Smittevernplan for ankomstsentre

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet har utarbeidet et forslag til en smittevernplan for ankomstsentre og steder som tilbyr midlertidig overnatting for asylsøkere.

Folkehelseinstituttet har utarbeidet et forslag til en smittevernplan for ankomstsentre og steder som tilbyr midlertidig overnatting for asylsøkere.


Kommuner med slike sentre/mottak bør vurdere om kommunens eksisterende smittevernplan også er dekkende for disse. I tilfeller hvor kommunen har opprettet store ankomstsentre, hvor asylsøkere bor og oppholder på større fellesrom kan det være behov for en egen tilpasset smittevernplan. Risiko for smittespredning øker når mange mennesker oppholder seg tett sammen. 

Smittevernplan som kan tilpasses lokale forhold:

Politisk ledelse i kommunen har det overordnede ansvaret for smittevernet i henhold til § 7-1 i Smittevernloven. Kommunelegen skal i henhold til samme lov blant annet utarbeide forslag til plan for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner og -tiltak. Videre skal kommunelegen organisere og lede dette arbeidet og ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forholdene i kommunen og utarbeide forslag til forebyggende tiltak for kommunen.