Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Smittevernplan for ankomstsentre og lignende midlertidig innkvartering for asylsøkere og flyktninger»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Smittevernplan for ankomstsentre og lignende midlertidig innkvartering for asylsøkere og flyktninger

Artikkel

Smittevernplan for ankomstsentre og lignende midlertidig innkvartering for asylsøkere og flyktninger

Folkehelseinstituttet har utarbeidet et forslag til en smittevernplan for ankomstsentre og lignende midlertidig innkvartering for asylsøkere og flyktninger..

Folkehelseinstituttet har utarbeidet et forslag til en smittevernplan for ankomstsentre og lignende midlertidig innkvartering for asylsøkere og flyktninger..


Kommuner med slike sentre/mottak bør vurdere om kommunens eksisterende smittevernplan også er dekkende for disse. I tilfeller hvor kommunen har opprettet store ankomstsentre og lignende midlertidig innkvartering, hvor asylsøkere og flyktninger bor og oppholder seg på større fellesrom, kan det være behov for en egen tilpasset smittevernplan. Risiko for smittespredning øker når mange mennesker oppholder seg tett sammen. 

Sikring av primærbehovene må prioriteres først. Fra et helse- og smittevernperspektiv er det viktig med gode innkvarteringsfasiliteter, mat på forutsigbare tidspunkter, god hygiene og gode sanitærforhold. De som kommer til sentre og mottak kan også ha behov for helsehjelp eller medisiner, eller de kan ha ulike psykososiale behov. De fleste vil ha behov for informasjon rundt asylprosessen, informasjon om og fra hjemlandet og informasjon om hvordan de kan holde kontakt med familiemedlemmer (herunder tilgang til internett). Slike hensyn kan være viktigere enn smittevernrutiner.

Smittevernplan som kan tilpasses lokale forhold:

Politisk ledelse i kommunen har det overordnede ansvaret for smittevernet i henhold til § 7-1 i Smittevernloven. Kommunelegen skal i henhold til samme lov blant annet utarbeide forslag til plan for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer, herunder beredskapsplaner og -tiltak. Videre skal kommunelegen organisere og lede dette arbeidet og ha løpende oversikt over de infeksjonsepidemiologiske forholdene i kommunen og utarbeide forslag til forebyggende tiltak for kommunen.

Historikk

01.10.2022: Oppdatert pdf om smittevernplan for ankomstsentre mv. Fristen for å undersøke asylsøkere og flyktninger for tuberkulose er endret fra 4 uker til 14 dager etter innreise fom 1. oktober 2022.

13.05.2022: Oppdaterte lenker. Språkleg oppdatering. Presisering rundt søl med organisk materiale, tuberkulosekontroll og vaksinering.