Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Folkehelseinstituttet er medlem i TATFAR»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Folkehelseinstituttet er medlem i TATFAR

Artikkel

Folkehelseinstituttet er medlem i TATFAR

Siden 2015 er Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet medlem i TATFAR, den transatlantiske arbeidsgruppen som jobber med å bekjempe resistente bakterier hos mennesker og dyr (AMR).

Illustrasjonsfoto av bakterier
Colourbox.com

Siden 2015 er Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet medlem i TATFAR, den transatlantiske arbeidsgruppen som jobber med å bekjempe resistente bakterier hos mennesker og dyr (AMR).


Transatlantic Task Force on Antimicrobial Resistance (TATFAR) samler myndigheter og fagmiljøer i USA, EU, Canada og Norge. I tillegg til medlemslandene deltar WHO, FNs organer for mat- og dyrehelse (FAO og OIE) og flere større internasjonale aktører innen AMR-arbeid. Japan og Sør Korea er observatører i samarbeidet.

 

Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet er Norges medlemmer i TATFAR.

TATFARs hovedagenda, er å møte de globale og økende problemene med resistente bakterier. Problemet har en rekke årsaker og får stadig større og mer dramatiske følger.

 • I EU dør 25 000 mennesker årlig av infeksjoner som skyldes antibiotikaresistente bakterier.
 • I tillegg til at infeksjonene koster liv, koster de samfunnet 1,5 milliarder Euro per år.
 • I USA får over 2 millioner mennesker infeksjoner som er resistente mot antibiotika.

Bakteriene respekterer ikke landegrenser. Derfor er et internasjonalt og forpliktende samarbeid avgjørende. TATFAR ble etablert i 2009 som et samarbeidsforum mellom EU og USA. Arbeidet er lagt til tre hovedområder:

 • Rett bruk av antibiotikabehandling i human- og veterinærmedisin
 • Forebygging av infeksjoner forårsaket av resistente bakterier
 • Strategier for å stimulere til antibiotika-innovasjon (nye og effektive medikamenter)

Det vil være fokus på AMR ved FNs Generalforsamling i september 2018, og her ønsker TATFAR å bidra.

Møteplass om strategisk samarbeid

TATFAR har etablert møteplasser for noen av verdens fremste eksperter på resistensproblematikk. Deltakerlandene skal se på hvordan arbeidet kan tas videre i forskningsbaserte, konkrete tiltak. Den norske strategien mot antibiotikaresistens har skapt interesse i mange land, spesielt fordi den beskriver behovet for innsats på tvers av fagmiljøer og departementer. Dette kalles også En helse, eller One Health-prinsippet.

TATFAR-konferansen 2018

Under konferansen i mars 2018 sluttet deltakerlandene seg til allerede pågående aktiviteter:

Representanter fra Norge deltok i flere paneldebatter og leverte faglige innspill/presentasjoner innen flere viktige temaer:

 • Økonomiske insentiver for å stimulere til antibiotika-innovasjon.
 • Overvåkning av antibiotikabruk i sykehus og sykehjem i Norge (punktprevalens-undersøkelser).
 • Prosjekt for bedret antibiotikastyring i sykehjem som eksempel på lokal implementering av tiltak.
 • Datainnsamling på forbruk av antibiotika til dyr og oppdrettsfisk i Norge.

Fakta om TATFAR

TATFAR ble dannet som en «task force» i 2009 etter et U.S.-EU presidential summit. Gruppen har gjennomført to toårige gjennomføringsperioder (2011-2013 og 2013-2015) og har nå en tredje implementeringsperiode fra 2015 til 2020.

TATFAR har et todelt lederskap:
Larry Kerr (USA)
Director, Pandemics and Emerging Threats Office, Office of Global Affairs
U.S. Department of Health and Human Services

John F. Ryan (EU)
Director for Public Health, Country Knowledge, Crisis Management, Directorate General for Health and Food Safety, European Commission

Medlemmer i TATFAR

USA

EU

Canada

Norge

 • Folkehelseinstituttet
 • Veterinærinstituttet