Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Europeisk samarbeid om antimikrobiell resistens og helsetjenesteassosierte infeksjoner»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Europeisk samarbeid om antimikrobiell resistens og helsetjenesteassosierte infeksjoner

Artikkel

Europeisk samarbeid om antimikrobiell resistens og helsetjenesteassosierte infeksjoner

Folkehelseinstituttet leder to av arbeidspakkene som inngår i det treårige prosjektet European Joint Action on Antimicrobial Resistance and HealthCare-Associated Infections (EU-JAMRAI). Grunnet covid-19 er prosjektet forlenget med 6 måneder.

Logo EU-JAMRAI.
Logo EU-JAMRAI.

Folkehelseinstituttet leder to av arbeidspakkene som inngår i det treårige prosjektet European Joint Action on Antimicrobial Resistance and HealthCare-Associated Infections (EU-JAMRAI). Grunnet covid-19 er prosjektet forlenget med 6 måneder.


Europeisk samarbeid

28 europeiske land bidrar i arbeidet, som ble lansert i Paris 13. september 2017. Prosjektet skal bidra til å implementere tiltak for å møte utfordringene med helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikaresistens. 4,1 millioner personer utvikler hvert år en helsetjenesteassosiert infeksjon i forbindelse med sykehusopphold i Europa, ifølge det europeiske smitteverninstituttet ECDC. Det medfører minst 37 000 dødsfall. ECDC har også estimert minst 25 000 dødsfall hvert år i EU grunnet en infeksjon med en antibiotikaresistent mikrobe.

En enhetlig tilnærming

EU-JAMRAI er ikke et forskningsprosjekt, men en innsats for å implementere tiltak basert på kjent kunnskap. Arbeidspakkene mot antimikrobiell resistens har en enhetlig tilnærming til menneske, dyr og miljø (et såkalt «One-health»-perspektiv).

Oliver Kacelnik fra Folkehelseinstituttet leder en arbeidspakke om bruk av antibiotika til mennesker og dyr sammen med personer fra Spania og Frankrike. Arbeidspakken har som mål å kartlegge informasjon om antibiotikastyring på alle nivåer av helsetjenesten og i dyrehold. Arbeidspakken skal evaluere tiltak for implementering, og prøve ut et overvåkingssystem for antibiotikabruk og resistens.

Christine Årdal fra Folkehelseinstituttet leder sammen med Antoine Andremont fra det franske nasjonale instituttet for helse- og medisinsk forskning, Inserm, en arbeidspakke for forskning og innovasjon. Arbeidspakken skal vurdere hvordan EUs investeringer i forskning og utvikling best kan dekke kunnskapshull, i tillegg til å se på hvordan EU kan stimulere forskning og utvikling rundt nye antibiotika.