Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Antibiotikakomitéen

Publisert Oppdatert

Antibiotikaresistens (illustrasjonsbilde)
Antibiotika. Foto: Colurbox.com

Mandat og medlemmer av Folkehelseinstituttets komité for forebygging og bekjempelse av antibiotikaresistens (Antibiotikakomitéen).


Mandat (oppdatert) 2015

Folkehelseinstituttets komité for forebygging og bekjempelse av antibiotikaresistens (Antibiotikakomitéen) er en rådgivende ekspertgruppe innen medisinsk mikrobiologi, infeksjonsmedisin, farmasi, allmennmedisin, veterinærmedisin, folkehelsevitenskap og eventuelt andre relevante fagområder.

Komitéen skal arbeide for å forebygge og bekjempe antibiotikaresistens i Norge gjennom å vurdere eksisterende tiltak, og foreslå og ta initiativ til nye aktiviteter og tiltak. Komitéen skal på fritt faglig grunnlag vurdere hvilke tiltak som til enhver tid er mest formålstjenlige i arbeidet mot antibiotikaresistens. Institusjoner og etater med spesielle arbeidsoppgaver og ansvar innenfor arbeidet mot antibiotikaresistens skal være representert i komitéen.

Antibiotikakomitéens medlemmer 2017

Frode Forland (Leder), Folkehelseinstituttet
Martin Steinbakk (sekretær), Folkehelseinstituttet
Hege Salvesen Blix, Folkehelseinstituttet
Hanne Merete Eriksen, Folkehelseinstituttet
Harald Pors Muniz, Folkehelseinstituttet
Gunnar Skov Simonsen, Universitetssykehuset i Nord-Norge og NORM
Egil Lingaas, Oslo Universitetssykehus
Jørgen Vildershøj Bjørnholt, Oslo Universitetssykehus
Dag Berild, Oslo Universitetssykehus
Per Espen Akselsen, Kompetansetjenesten for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS)
Morten Lindbæk, Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)
Kjell Hauge, Mattilsynet
Anne-Margrete Urdahl, Veterinærinstituttet og NORM-VET
Morten Enersen, Odontologisk fakultet Universitetet i Oslo
Dagfinn Skaare, Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder (AFA)
Anita Kanestrøm, System for overvåkning av virusresistens (RAVN)

Observatører i antibiotikakomitéen 2017

Karl-Olaf Wathne, Helse og omsorgsdepartementet
Bente Wilhelms, Landbruks- og matdepartementet
Eirik Rødseth Bakka, Helsedirektoratet
Canan Bayar, Statens legemiddelverk