Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Antibiotikakomitéen»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Antibiotikakomitéen

Artikkel

Antibiotikakomitéen

Mandat og medlemmer av Folkehelseinstituttets komité for forebygging og bekjempelse av antibiotikaresistens (Antibiotikakomitéen).

Antibiotikaresistens (illustrasjonsbilde)
Antibiotika. Foto: Colurbox.com

Mandat og medlemmer av Folkehelseinstituttets komité for forebygging og bekjempelse av antibiotikaresistens (Antibiotikakomitéen).


Mandat

Folkehelseinstituttets komité for forebygging og bekjempelse av antibiotikaresistens (Antibiotikakomitéen) er en rådgivende ekspertgruppe innen medisinsk mikrobiologi, infeksjonsmedisin, farmasi, allmennmedisin, veterinærmedisin, folkehelsevitenskap og eventuelt andre relevante fagområder.

Komitéen skal arbeide for å forebygge og bekjempe antibiotikaresistens i Norge gjennom å vurdere eksisterende tiltak, og foreslå og ta initiativ til nye aktiviteter og tiltak. Komitéen skal på fritt faglig grunnlag vurdere hvilke tiltak som til enhver tid er mest formålstjenlige i arbeidet mot antibiotikaresistens. Institusjoner og etater med spesielle arbeidsoppgaver og ansvar innenfor arbeidet mot antibiotikaresistens skal være representert i komitéen.

Antibiotikakomitéens medlemmer 

 • Trygve Ottersen (Leder), Folkehelseinstituttet
 • Ulf Dahle (sekretær), Folkehelseinstituttet
 • Hege Salvesen Blix, Folkehelseinstituttet
 • Hanne Merete Eriksen, Folkehelseinstituttet
 • Harald Pors Muniz, Folkehelseinstituttet
 • Gunnar Skov Simonsen, Universitetssykehuset i Nord-Norge og NORM
 • Egil Lingaas, Oslo Universitetssykehus
 • Jørgen Vildershøj Bjørnholt, Oslo Universitetssykehus
 • Dag Berild, Oslo Universitetssykehus
 • Per Espen Akselsen, Kompetansetjenesten for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS)
 • Morten Lindbæk, Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP)
 • Kjell Hauge, Mattilsynet
 • Anne-Margrete Urdahl, Veterinærinstituttet og NORM-VET
 • Morten Enersen, Odontologisk fakultet Universitetet i Oslo
 • Dagfinn Skaare, Arbeidsgruppen for antibiotikaspørsmål og metoder (AFA)
 • Anita Kanestrøm, System for overvåkning av virusresistens (RAVN)

Observatører i antibiotikakomitéen 

 • (Skal oppnevnes), Helse og omsorgsdepartementet
 • Bente Wilhelms, Landbruks- og matdepartementet
 • Eirik Rødseth Bakka, Helsedirektoratet
 • Canan Bayar, Statens legemiddelverk