Hopp til innhold

Språk- og læringsstudien (SOL)

Status: Pågående

SOL-studien i MoBa skal gi mer kunnskap om årsaker til og utvikling av språk- og læringsvansker. Studien undersøker både genetiske og miljøfaktorer som kan påvirke barns språk- og læringsutvikling.

FHI logo

Om SOL-studien

Nyheter

Rapporter

Prosjekter