Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Selvrapporterte bivirkninger etter vaksinasjon»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Selvrapporterte bivirkninger etter vaksinasjon

Artikkel

Selvrapporterte bivirkninger etter vaksinasjon med koronavaksine

7 000 deltakere fra MoBa- og NorFlu-undersøkelsene har i mars 2021 svart på spørsmål om bivirkninger av de ulike koronavaksinene. Svarene gjør det mulig for oss å følge opp koronavaksinasjonsprogrammet løpende, samtidig som svarene gir ufyllende informasjon ut over de faste systemene for registrering av bivirkninger.

Illustrasjon koronavirus

7 000 deltakere fra MoBa- og NorFlu-undersøkelsene har i mars 2021 svart på spørsmål om bivirkninger av de ulike koronavaksinene. Svarene gjør det mulig for oss å følge opp koronavaksinasjonsprogrammet løpende, samtidig som svarene gir ufyllende informasjon ut over de faste systemene for registrering av bivirkninger.


Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) og Den norske influensaundersøkelsen (NorFlu) er to store norske helseundersøkelser. Siden våren 2020 har nesten 100 000 deltakere i disse undersøkelsene hver 14. dag blitt spurt om symptomer på koronainfeksjon, testing, holdninger til vaksinasjon, karantene, arbeidsforhold, helse og bruk av helsetjenester.

Verdifull informasjon om selvrapporterte bivirkninger

Spørreskjemaene inneholder detaljerte spørsmål om mulige helseplager både før og etter vaksinasjon mot covid-19. Svarene gir verdifull informasjon. De gjør det mulig å følge opp koronavaksinasjonsprogrammet løpende, samtidig som svarene gir ufyllende informasjon ut over de faste systemene for registrering av bivirkninger. 

Under finner du svar fra 70 000 deltakere som har svart på spørreskjema i mars 2021. Alle tallene er selvrapporterte. 

Selvrapporterte bivirkninger etter vaksinasjon

Koronavaksinasjonsprogrammet startet i desember 2020 for prioriterte grupper. Helsepersonell er definert som en prioritert gruppe, og mange har tatt imot tilbud om vaksine. En høy andel av deltakerne i MoBa og NorFlu arbeider i helse- og omsorgssektoren og fikk tidlig tilbud om vaksine.

I mars 2021 spurte vi deltakerne om de hadde fått vaksine mot korona. Om lag 70 000 deltakere svarte. Blant disse hadde 11% (7334 personer) fått minst én dose koronavaksine. De fleste var vaksinert med AstraZeneca (60,5%), deretter Pfizers vaksine (38,2%). Én prosent hadde fått Modernas vaksine, og de resterende var usikre på hvilken vaksine de hadde fått. Vaksinasjon med AstraZenecas vaksine ble pauset 11.mars. Ingen deltakere hadde derfor fått to doser av denne vaksinen, mens 4% av deltakerne hadde fått to doser med Pfizers vaksine.

Alle ble spurt om de opplevde uønskede hendelser eller bivirkninger etter vaksinasjon. Hendelsene var listet i et elektronisk skjema som ble besvart på mobiltelefon, med avkryssing ja/nei for de mulige bivirkningene.

Resultater

Om lag en tredel rapporterte uønskede hendelser/bivirkninger etter vaksinasjon med første dose av Pfizers mRNA-vaksine. Etter vaksinasjon med andre dose steg andelen som rapporterte uønskede hendelser/bivirkninger til om lag 50%.

Etter første dose med AstraZenecas vaksine var andelen som rapporterte uønskede hendelser/bivirkninger 75%. Se figur 1.

oversikt over selvrapporterte bivirkninger av koronavaksinene

Figur 1. Andel som rapporterte uønskede hendelser/bivirkninger blant mer enn 7000 vaksinerte deltakere i MoBa og NorFlu 12.-22. mars 2021 etter vaksinetype og dose.

I tabell 1-4 vises andelen som rapporterer de ulike bivirkningene for henholdsvis første og andre dose med Pfizers vaksine, og etter første dose med AstraZenecas vaksine. Tabellene er sortert etter type bivirkning: generelle bivirkninger, symptomer fra mage og tarm, smerter, allergiske og nevrologiske hendelser, blødninger. 

For alle rapporterte bivirkninger er andelen høyere etter én dose AstraZeneca-vaksine, enn etter både første og andre dose med Pfizer-vaksine (tabell 1-3).

De som hadde fått AstraZeneca-vaksinen rapporterte oftere hudblødninger, neseblødninger eller blødning fra tannkjøtt enn de som hadde fått Pfizer-vaksinen (tabell 4). Forekomsten av blødninger etter første vaksinasjonsdose hos personer som har fått AstraZeneca-vaksine og Pfizers vaksine. Ved AstraZeneca opplevde 2.8 prosent av de vaksinerte blødninger. Tilsvarende tall for de som fikk Pfizer A-vaksine var 0.1. Sannsynligheten for å oppleve blødningsepisoder var 20 ganger høyere hos personer vaksinert med vektorvaksine sammenliknet med mRNA-vaksine.

Tallene kan bety at AstraZeneca kan føre til mindre blødningsepisoder hos en større andel av de vaksinerte, i tillegg til de sjeldne alvorlige tilfellene med blodpropp og lavt antall plater som er rapportert. Men her er det nødvendig med flere studier for å forstå mulige mekanismer som ligger bak.

Tabell 1. Generelle bivirkninger. Selvrapporterte bivirkninger blant mer enn 7000 vaksinerte deltakere i MoBa og NorFlu 12.-22. mars 2021

Generelle bivirkninger

 Pfizer 1. dose

n=2799 vaksinerte

Pfizer 2. dose

n=2662 vaksinerte

AstraZeneca 1. dose

n=4437 vaksinerte

Smerter i arm

25,3%

41,2%

54,9%

Feber

3,9%

21,7%

49,9%

Frysninger

6,4%

28,2%

55,4%

Utslett på kropp

0,6%

1,3%

2,5%

Svimmelhet

5,0%

13,9%

28,6%

Besvimelse

0,1%

0,3%

0,7%

Influensafølelse

7,7%

30,9%

69,8%

Uvelfølelse

9,4%

30,8%

55,7%

Slapphet

12,7%

39,1%

63,5%

Søvnighet

11,8%

31,0%

51,6%

Søvnløshet

1,4%

4,5%

10,3%

 

Tabell 2. Symptomer fra mage og tarm. Selvrapporterte bivirkninger blant mer enn 7000 vaksinerte deltakere i MoBa og NorFlu 12.-22. mars 2021

Symptomer fra mage/ tarm

 Pfizer 1. dose

n=2799 vaksinerte

Pfizer 2. dose

n=2662 vaksinerte

AstraZeneca 1. dose

n=4437 vaksinerte

Dårlig matlyst

2,7%

11,6%

25,5%

Kvalme, oppkast

3,3%

8,5%

17,4%

Magesmerter

1,6%

4,6%

10,2%

Diare

1,3%

2,7%

7,1%

 

Tabell 3. Smerter, allergiske og nevrologiske hendelser. Selvrapporterte bivirkninger blant mer enn 7000 vaksinerte deltakere i MoBa og NorFlu 12.-22. mars 2021

Smerter, allergiske og nevrologiske hendelser

 Pfizer 1. dose

n=2799 vaksinerte

Pfizer 2. dose

n=2662 vaksinerte

AstraZeneca 1. dose

n=4437 vaksinerte

Muskel og leddsmerter

10%

33,2%

58,2%

Generelle smerter

2,4%

10,4%

22,2%

Hovne lymfeknuter

1,5%

6,3%

5,0%

Allergisk reaksjon (inkluderer anafylaksi)

0,3%

0,6%

1,5%

Hodepine

11,9%

33,2%

55,7%

Muskelsvakhet på den ene siden av ansiktet

0,4%

0,4%

0,7%

 

Tabell 4. Blødninger. Selvrapporterte bivirkninger blant mer enn 7000 vaksinerte deltakere i MoBa og NorFlu 12.-22. mars 2021

Blødninger

 Pfizer 1. dose

n=2799 vaksinerte

Pfizer 2. dose

n=2662 vaksinerte

AstraZeneca 1. dose n=4437 vaksinerte

Blåmerke, hudblødning

0,1%

0,4%

2,8%

Neseblødning

0,3%

0,5%

2,0%

Blødning i tannkjøtt

0,2%

0,4%

1,6%

Sår i munnen

0,4%

0,7%

2,7%

Blodpropp

-

-

-

 

Ved mistanke om bivirkning etter vaksinasjon melder helsepersonell fra om dette til Register over bivirkninger etter vaksinasjon meldt av helsepersonell – BIVAK. Registeret inneholder opplysninger knyttet til mulige vaksinebivirkninger for alle vaksiner som er meldt av helsepersonell fra 2007 frem til i dag.

Vaksinerte kan selv melde hendelser etter vaksinasjon til Statens legemiddelverk:

Oppfølging i registre

I tillegg til rapportering av mulige bivirkninger til BIVAK følger vi med på endringer i forekomsten av en rekke tilstander og sykdommer i befolkningen. Ved å koble sammen vaksinasjonsregisteret og pasientregisteret kan vi sammenligne forekomst av ulike tilstander og sykdommer blant vaksinerte og ikke-vaksinerte personer. Slik kan vi se om det er overhyppighet av sykdom i en av gruppene.

Kort om registrering av vaksinasjon

Alle vaksinasjoner i Norge registreres i det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK. Registeret gjør det mulig å følge vaksinasjonsdekningen for ulike vaksiner fra dag til dag i landet, fylker, kommuner og bydeler.

Vaksinerte har tilgang til opplysninger om sine egne registrerte vaksinasjoner på Helsenorge.no.

På våre nettsider om koronavaksinasjonsprogrammet finner du informasjon om hvor mange som tik enhver tid er vaksinerte mot covid-19.