Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Jeg vil melde meg ut av NorFlu»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Jeg vil melde meg ut av NorFlu

Artikkel

Jeg vil melde meg ut av NorFlu

Deltakelse i NorFlu studien er frivillig. Det betyr at du kan melde ut deg og barnet ditt når du vil. Du kan også kreve å få slettet innsamlede opplysninger eller bestemme at biologiske prøver ikke skal bli brukt til videre forskning.

skriver på pc
Colourbox.com

Deltakelse i NorFlu studien er frivillig. Det betyr at du kan melde ut deg og barnet ditt når du vil. Du kan også kreve å få slettet innsamlede opplysninger eller bestemme at biologiske prøver ikke skal bli brukt til videre forskning.


Alle deltakere i NorFlu hovedstudie undertegnet en samtykkeerklæring (2009/2010). Gravide kvinner undertegnet et samtykke for seg selv og barnet (eller barna hvis det er flere enn ett). Samtykket gjelder fram til barnet/barna er 16 år.

Ikke-gravide kvinner undertegnet et eget samtykke kun for seg selv (2010).

Hvordan melder jeg meg ut?

Du kan melde deg og barnet ditt ut ved å gi beskjed til NorFlu på e-post:

Vi trenger beskjed om du ønsker utmelding eller sletting.

Utmelding - jeg ønsker ikke å få tilsendt flere spørreskjemaer eller invitasjoner fra NorFlu

Du vil ikke motta flere spørreskjemaer eller henvendelser fra NorFlu. Spørreskjemaopplysningene du har sendt inn, og eventuelle blodprøver fra deg, vil fortsatt kunne sammenstilles med helseregistre (som f.eks. Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS), og Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). På denne måten bidrar du til verdifull forskning også i fremtiden, uten at det krever en aktiv innsats fra deg. Alle opplysningene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre gjenkjennende opplysninger før utlevering til forskere, og det vil ikke være mulig å knytte opplysningene til deg

Sletting - jeg vil ikke at data skal brukes til videre forskning

Dersom du ber om at opplysninger og prøver skal slettes, vil all registrert informasjon i NorFlu om deg og barnet bli slettet. Eventuelle blodprøver blir destruert. Analyser som allerede er gjennomført, kan ikke slettes. Velger du sletting, vil vi ikke forske på dine data i fremtiden.

Informasjon til fedre og søsken

Til deg som er far eller søsken til deltakere i NorFlu og selv er med i NorFlu korona antistoffundersøkelsen (f.o.m. 2020), mer informasjon her: