Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Datamaterialet i NorFlu »

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Datamaterialet i NorFlu

Artikkel

Datamaterialet i NorFlu

Rekruttering til grunnstudien ble avsluttet i oktober 2010. NorFlu fortsetter med oppfølging av deltakerne og utvikling av nye spørreskjema som vil generere ytterligere data til studien. På denne siden finner du mer detaljert informasjon om NorFlu ved blant annet å lese om undersøkelsens protokoll og vedtekter.

tastatur
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Rekruttering til grunnstudien ble avsluttet i oktober 2010. NorFlu fortsetter med oppfølging av deltakerne og utvikling av nye spørreskjema som vil generere ytterligere data til studien. På denne siden finner du mer detaljert informasjon om NorFlu ved blant annet å lese om undersøkelsens protokoll og vedtekter.


Hvis du ønsker å søke om tilgang til datamaterialet i NorFlu så kan du fylle ut søknad om tilgang på spørreskjemadata og på biologisk materiale. Søknaden sendes elektronisk og vil bli vurdert av ledergruppen i NorFlu. I tillegg finner du på denne siden også en sjekkliste for hva som skal inngå i en artikkel før den sendes til et tidsskrift for publisering. 

I søknaden må problemstillingen ligge innenfor det som er formålet med NorFlu slik det fremgår av vedtekter og protokoll for NorFlu. Ledergruppen for NorFlu vil i tillegg legge vekt på følgende hensyn:

  • Faglig kvalitet og originalitet
  • Faglig miljø rundt søkeren
  • Nytteverdi for forebyggende eller kurativt helsearbeid
  • Faglige, administrative, praktiske og økonomiske bidrag til planlegging og/eller datainnsamling i NorFlu

Biologisk materiale i NorFlu er en begrenset ressurs i motsetning til spørreskjemadata som kan gjenbrukes. I tillegg til kriteriene nevnt over skal det legges vekt på at prosjektet har en problemstilling som ikke kan besvares ved hjelp av alternative samlinger av biologisk materialer (for eksempel en blodbank) eller mindre studier. Analyseresultatene skal også kunne gjenbrukes for andre vitenskapelige formål. Videre skal mengden materiale som forbrukes vektlegges (det kreves bruk av mikro-metoder). Det kreves også dokumentasjon på at laboratoriet som skal motta materialet kan gjennomføre analysene med høy kvalitet.

Hvis du ønsker å benytte deg av materialet må du bidra med en finansiell kompensasjon som går til drift og vedlikehold av databasen, samt til dekning av de faktiske utgifter som knytter seg til prosjektet.

Her finner du oversikten over dokumentene i NorFlu: 

For henvendelser om tilgang til data