Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «NewTools kan bli et banebrytende prosjekt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • NewTools kan bli et banebrytende prosjekt

Artikkel

NewTools kan bli et banebrytende prosjekt

NewTools-prosjektet har 28 partnere fra ulike deler av det norske matsystemet, i tillegg til medlemmer i prosjektets vitenskapelige og strategiske råd. 43 deltakere stilte opp på dette første konsortiemøtet, noe som vitner om stor interesse for NewTools.

NewTools-prosjektet har 28 partnere fra ulike deler av det norske matsystemet, i tillegg til medlemmer i prosjektets vitenskapelige og strategiske råd. 43 deltakere stilte opp på dette første konsortiemøtet, noe som vitner om stor interesse for NewTools.


– Å dele forventninger, spørsmål og tanker om hva prosjektet skal levere, og hvordan vi kan få til god samhandling, er viktig. Det ble en innholdsrik dag med mye engasjement, hvilket lover bra for fortsettelsen for NewTools, sier prosjektleder og områdedirektør Knut-Inge Klepp, som åpnet og ledet store deler av møtet.

Mangfoldet av aktører er en styrke  

Prosjektet har partnere innen forskning, matbransjen, interesseorganisasjoner og myndighetsorganer. Konsortiets sammensetning representerer bredde og mangfold som prosjektet vil ha god nytte av. På dette møtet fikk partnere som bidrar med finansiering anledning til å komme med sine første refleksjoner og innspill etter prosjektstart.  

Forbrukerrådet ved Aysha Grönberg, Animalia ved Karianne Spetaas Henriksen, Nortura SA ved Cecilie Arnesen Hultmann, TINE BA ved Anne Marie Skjølsvik, Norgesmøllene ved Sofie Østergaard og BAMA Gruppen ved Torbjørn Billing bidro med innlegg fra sitt ståsted, og deltok i en panelsamtale ledet av Ola Hedstein, som er medlem i prosjektets strategiske råd. Underveis kom det også mange gode bidrag fra salen.  

– Dette vil bli et banebrytende prosjekt dersom partnerne lykkes med å skape et godt samarbeid.  Et mer bærekraftig matsystem kan kun skapes ved at aktørene i matsystemet samarbeider. Tidlig involvering er nøkkelen til et godt samarbeid, samt at alle partnere skjønner sin egen rolle i prosjektet. Det er mange konkurrerende interesser som må håndteres underveis, sa Ola Hedstein i Rethink Food.   

paneldeltakere_konsortiemøte.JPG

Paneldeltakere på konsortiemøtet. Foto: FHI

NewTools som forskningsprosjekt   

Marianne Hope Abel fra Folkehelseinstituttet og Hanne Møller fra NORSUS (Norsk institutt for bærekraftsforskning) la fram hvordan prosjektet jobber for å utvikle et skåringssystem som inkluderer både ernæring og miljømessig og sosial bærekraft.  

Mattilsynet og Helsedirektoratet kom med betraktninger rundt arbeidet med å utvikle en ernæringsskår sett i lys av prosesser i EU og hvordan fremme bærekraftig kosthold i befolkningen.  

– NewTools-deltakerne har mye erfaring og innsikt på dette feltet. Det kom derfor mange gode innspill og refleksjoner, særlig når det gjelder miljømessig og sosial bærekraft på matområdet, som nok er et mer umodent og komplekst felt enn det som handler om ernæring, sier Helle Margrete Meltzer, nestleder i NewTools, og som har forsket på mat og matsystemer i mange år. 

Helen Engelstad Kvalem fra OsloMet snakket om hvordan man i samarbeid med alle partnere skal identifisere muligheter og utvikle applikasjoner for bruk av prosjektets indikatorer og skårer. I denne delen av prosjektet står blant annet forbrukerperspektivet sentralt, som flere gjennom dagen påpekte var viktig å inkludere tidlig. Hva forbrukerne ønsker og hva som er viktig for dem for å kunne velge et mer bærekraftig kosthold, henger nært sammen med målet om et mer bærekraftig matsystem.