Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hvordan evaluere sosial bærekraft i matsystemet»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hvordan evaluere sosial bærekraft i matsystemet

Artikkel

Hvordan evaluere sosial bærekraft i matsystemet

En av oppgavene i NewTools-prosjektet er å utvikle et skåringssystem for sosial og miljømessig bærekraft i matsystemet. Sosial bærekraft er et tema som foreløpig er lite belyst og utforsket i en norsk kontekst. Forskere som har ansvar for dette arbeidet i NewTools ønsker derfor å få innspill på hva som bør inkluderes i denne delen av skåren.

En av oppgavene i NewTools-prosjektet er å utvikle et skåringssystem for sosial og miljømessig bærekraft i matsystemet. Sosial bærekraft er et tema som foreløpig er lite belyst og utforsket i en norsk kontekst. Forskere som har ansvar for dette arbeidet i NewTools ønsker derfor å få innspill på hva som bør inkluderes i denne delen av skåren.


For å få kunnskap om hvordan aktører i det norske matsystemet ser på sosial bærekraft er det utformet en digital undersøkelse. Undersøkelsen er basert på internasjonale rapporter, som «Guidelines for Social Life Cycle Assessment of Products and Organizations 2020» og «Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems Guidelines» som rammeverk for sosial bærekraft. I tillegg er Norges Bondelags Bærekraftstrategi for norsk matproduksjon gjennomgått for å sikre at systemet også inkluderer norske problemstillinger.

– I NewTools spesielt og i arbeid med sosial bærekraft generelt er det viktig med samhandling og å involvere bredt. Det er bakgrunnen for denne undersøkelsen, hvor vi spør om hvilke temaer som er relevante å inkludere i arbeidet med å utforme en skår for sosial bærekraft i matsystemet, sier seniorforsker Hanne Møller, ved NORSUS som er ansvarlig for undersøkelsen.

Profilbilde av seniorforsker Hanne Møller, ved NORSUS
Seniorforsker Hanne Møller, ved NORSUS.

Temaene er inndelt etter hvilken aktør de er relevante for og omfatter arbeidstakere, bønder, næringsmiddelindustri, dagligvarehandel, forbrukere, lokalsamfunn og samfunn.

– Selv om vi i denne undersøkelsen spør interessenter i det norske matsystemet, er det viktig at de tenker over at aktørene som er en del av matsystemet vårt kan være både i Norge og i utlandet, sier Møller, som håper mange tar seg tid til å svare da det er ønskelig med et bredt tilfang av innspill.

Svarene fra spørreundersøkelsen vil sammen med relevant litteratur bli brukt som grunnlag for å velge hvilke kategorier som brukes videre i NewTools-prosjektet og det vil bli innsamlet kvantitative og kvalitative data for de utvalgte kategoriene.

Undersøkelsen sendes til prosjektpartnere og andre aktører i matsystemet som ikke er med i NewTools-prosjektet.

Ønsker du mer informasjon om undersøkelsen, kan du sende en e-post til .