Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Norkost 4- nasjonal kostholdsundersøkelse»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Norkost 4- nasjonal kostholdsundersøkelse

Artikkel

Det er viktig å vite hva vi spiser i Norge

Norkost 4- nasjonal kostholdsundersøkelse

Målet med undersøkelsen er å finne ut mer om våre spisevaner og sammenhenger mellom kosthold og helse.

Spising.jpg

Målet med undersøkelsen er å finne ut mer om våre spisevaner og sammenhenger mellom kosthold og helse.


Norkost-undersøkelsene er nasjonale kartlegginger av kostholdet hos voksne personer i Norge. De tidligere Norkost-undersøkelsene; 1, 2 og 3, ble gjennomført i henholdsvis 1993/94, 1997 og i 2010/11. Den fjerde, Norkost 4, er nå i gang.

I løpet av 2022 og 2023 vil et tilfeldig utvalg på rundt 6300 personer i alderen 18-80 år fra hele landet motta en invitasjonsbrosjyre i posten der de inviteres til å være med. For å få et bilde av kostholdet i Norge inviterer vi deltagere fra hele landet og i alle aldere. Maten vi spiser varierer fra person til person og fra dag til dag. Alle de inviterte deltakerne er derfor viktige.

Kostholdsundersøkelsen Norkost 4 gjennomføres i samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo (UiO). Er du invitert til å delta kan du lese mer om undersøkelsen på UiO sine sider: 

Den første forberedende delen av Norkost 4 ble gjennomført i første halvdel av 2021 med en pilottest. 800 personer ble invitert til å delta, og 45 % gjennomførte to telefonintervjuer om kostholdet sitt. Deltagelsen var relativt lik hos menn og kvinner; 44 % av de inviterte mennene og 46 % av de inviterte kvinnene deltok. Deltagelsen blant de yngste (18-23 år) og eldste (70 -80 år) aldersgruppene var noe lavere enn i de øvrige aldersgruppene, og var på henholdsvis på 38 % og 35 %.

Hovedformålet med denne innledende undersøkelsen var å teste gjennomførbarheten av det planlagte studiedesignet og gi et bilde av deltagelsesprosenten. Siden første del av undersøkelsen forløp som planlagt, vil omtrent det samme designet også bli benyttet i hovedundersøkelsen når rundt 6300 deltagere fra hele landet skal inviteres til å være med i løpet av 2022 og 2023.

Resultatene fra Norkost 4 er forventet å foreligge i løpet av 2024.