Hopp til innhold

Artikkel

MoBas undersøkelser

MoBa følger både barn, ungdom, mor og far, og det blir sendt ut flere ulike spørreskjemaer og invitasjoner til undersøkelser i løpet av et år. Her har vi laget en oversikt over hvilke vi sender til de ulike aldersgruppene.

illustrasjonsfoto av en ung mann som ser på mobiltelefonen
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

MoBa følger både barn, ungdom, mor og far, og det blir sendt ut flere ulike spørreskjemaer og invitasjoner til undersøkelser i løpet av et år. Her har vi laget en oversikt over hvilke vi sender til de ulike aldersgruppene.


Pågående og planlagte undersøkelser 2022/23

Navn på undersøkelse

Hvem

Hvordan

Pålogging

Periode

Hyppighet

Format

Status for utsending

Unge kvinners fruktbarhet

Kvinner 18-23 år

Invitasjon
på SMS

BankID via fhi.no

Tentativt februar og mars, basert på utvalg

1 gang

Klinisk undersøkelse

Pågående

Velkomstskjema

18-23 år

Spørreskjema på SMS

BankID via fhi.no

Alders-avhengig

1 gang

Digitalt spørreskjema

Pågående

MoBaUng

16-17 år

Spørreskjema på SMS

Unik lenke på SMS

Månedlig, alders-avhengig

Totalt 9 ganger

Digitalt spørreskjema

Pågående

Ungdom 14 år

Ca. 14 år

SMS og e-post

Unik lenke i epost

Alders-avhengig

1 gang

Digitalt spørreskjema

Pågående

Mor til ungdom 14 år

Mor til ungdom ca. 14 år

SMS og e-post

Unik lenke i epost

Alders-avhengig

1 gang

Digitalt spørreskjema

Pågående

Kostholdsskjema

Ca. 13 år, avsluttende fase

SMS og e-post

Unik lenke i epost

Alders-avhengig

1 gang

Digitalt spørreskjema

Pågående

MoBaKorona

Foreldre

Spørreskjema på SMS

Unik lenke på SMS

Tentativt januar, mars og juni

3 ganger våren 2023. Høsten 2023 ikke bestemt.

Digitalt spørreskjema

Pågående

MoBaKorona

Foreldre med barn 12-15 år

Spørreskjema på SMS

Unik lenke på SMS

Tentativt juni

1 gang våren 2023. Høsten 2023 ikke bestemt.

Digitalt spørreskjema

Pågående

MoBa-undersøkelse om langvarige symptomer etter korona

Foreldre

Invitasjon på SMS

BankID via fhi.no

Mars, april, mai

1 gang

Digitalt samtykkeskjema, blodprøvetaking

Planlagt

MoBaHjernehelse

Alle over 16 år

Invitasjoner på SMS

Unik lenke på SMS som sender deg til ntnu.no

November 2022 til februar 2023

1 gang

Kognitiv test

Pågående

Mødre over 45 år

Fedre over 45 år

Foreldre over 45 år

Spørreskjema på SMS

BankID via FHI.no

November 2022, med påminnelse i januar 2023

1 gang

Digitalt spørreskjema

Pågående

 

Har du spørsmål?

For spørsmål eller henvendelser om MoBa eller deltakelse:

  • Send e-post til  
  • Eller ring, tlf. 480 39 432
    mandag-fredag fra kl. 09.15 til 11.15

Historikk

13.02.2023: Lagt inn ny planlagt utsendelse i tabell, om undersøkelse på langvarige symptomer etter korona.

13.06.2022: Oppdatert tabell og lagt tekst om undersøkelsene på egne sider.