Hopp til innhold
Lukk

Få varsel ved oppdateringer av «MoBas spørreskjemaer»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • MoBas spørreskjemaer

Oops, noe gikk galt...

... ta kontakt med nettredaksjon@fhi.no.

... last inn siden på nytt og prøv igjen.

Artikkel

MoBas spørreskjemaer

Publisert Oppdatert

Siden MoBa følger både barn, ungdom, mor og far, kan det bli flere ulike spørreskjemaer til deltakerne i løpet av et år. Her har vi laget en oversikt over hvilke skjemaer som sendes ut til de ulike aldersgruppene, med tidspunkt for utsendelse og hva hensikten med de ulike skjemaene er.

illustrasjonsfoto av en ung mann som ser på mobiltelefonen
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Siden MoBa følger både barn, ungdom, mor og far, kan det bli flere ulike spørreskjemaer til deltakerne i løpet av et år. Her har vi laget en oversikt over hvilke skjemaer som sendes ut til de ulike aldersgruppene, med tidspunkt for utsendelse og hva hensikten med de ulike skjemaene er.


Spørreskjemaer som sendes ut i 2021

Deltakere Tema Sendes ut Utsending fom./ila. Format Status for utsending
Mor, far og ungdom 16-17 år Korona (covid-19) Hver 14. dag Mars 2020 (mens pandemien pågår) Nettskjema Pågående
Ungdom 16 år (MoBaUng) Psykisk helse og livsstil Månedlig 2019-2026 Nettskjema Pågående
Ungdom 14 år Helse og livsstil 1 gang 2017-2024 Nettskjema Pågående
Mor med ungdom på 14 år Helse og livsstil 1 gang 2017-2024 Nettskjema Pågående
Ungdom 13 år Kosthold 1 gang 2017-2023 Nettskjema Pågående
Foreldre 45 år og eldre Fruktbarhet 1 gang I løpet av 2021 Nettskjema Planlagt

Tabell: MoBas pågående utsendinger av spørreskjemaer som sendes ut i 2021.

Spørreskjema om korona (covid-19) til mor, far og ungdom 16-17 år

Her blir du spurt om å bidra til ny kunnskap om koronapandemien i Norge. 

Hva innebærer dette for deg?

Spørsmålene handler om symptomer på covid-19. I tillegg er det blant annet spørsmål om du har vært til lege eller blitt testet for koronavirus. Du får spørreskjemaene tilsendt på mobilen din annenhver uke mens pandemien pågår.

Hensikten med skjemaene

Svarene brukes som del av FHIs arbeid med å følge utbredelsen av covid-19 og hvilke konsekvenser denne har. Vi vet fortsatt ikke nok om hvorfor noen lett blir smittet av koronavirus eller hvorfor noen utvikler alvorlig sykdom. Gjennom din deltakelse i MoBa kan du hjelpe oss å besvare viktige spørsmål om koronaviruspandemien. 

Hvordan ser skjemaene ut?

Her er en video av hvordan litt av skjemaene ser ut.

 

Spørreskjema til ungdom 16 år – MoBaUng

16-åringene får tilsendt en spørreundersøkelse om ungdomshelse og trivsel.  

Hva innebærer dette for deg?

Du mottar korte skjemaer på mobil cirka én gang i måneden om ulike temaerDet vil ta rundt fem minutter å svare på spørsmåleneForskerne ser ikke hvem du er, og dine foreldre kan ikke finne ut hva du svarer. Du velger selv om du vil svare hver gang eller om du vil hoppe over et skjema, og om du vil svare på alle spørsmålene fra gang til gang. 

Hensikten med skjemaene

Vi ønsker å finne ut hvordan ungdommer har det, og hvilke forhold i ungdomsårene som påvirker helsen. Spørsmålene dreier seg blant annet om sex, alkohol, venner, ensomhet, psykisk helse og fritid. 

Kunnskapen fra forskningen vil bli brukt til å forebygge sykdom og holde flest mulig friske. Du bidrar til bedre kunnskap om hvordan ungdom på din alder har det og hva som er viktig for å trives. 

Her kan du se en video basert på svar på spørreskjemaer fra 16-åringene i MoBa, som viser ungdommers søvnvaner og hvorfor søvn er viktig for god helse: 

Hvordan ser skjemaene ut?

Her er en video av hvordan litt av skjemaene ser ut.

 

Spørreskjema til ungdom 14 år

Spørreskjemaene til 14-åringene handler om helse, livsstil, atferd og væremåte. 

Hva innebærer dette for deg?

Du svarer på spørreskjemaet via en elektronisk lenke som vi sender til moren dinForskerne ser ikke hvem du er, og dine foreldre kan ikke finne ut hva du svarer. Du velger selv om du vil svare på alle spørsmålene i skjemaet. 

Hensikten med skjemaet

Vi ønsker å vite hvordan ungdom har det, og den beste måten å få svar er å spørre ungdommer direkte. Spørsmålene i skjemaet handler blant annet om fritid, venner, kosthold og hvordan du har det.

Hvordan ser skjemaet ut?

Her er bilde av hvordan litt av skjemaet ser ut.

Bilde av hvordan litt av skjemaet ser ut
Bilde: Folkehelseinstituttet

Spørreskjema til mor med ungdom på 14 år

Dette er spørreskjemaer som sendes til deg som er mor til en ungdom på 14 år. Skjemaet handler om helse, livsstil, og ungdommens atferd og væremåte. 

Hva innebærer dette for deg?

Du får tilsendt en elektronisk lenke til spørreskjemaet fra oss. Du velger selv om du vil svare på alle spørsmålene i skjemaet. 

Hva er hensikten med skjemaet

Skjemaet handler blant annet om fritid, skole og venner til ungdommen din, ungdommens væremåte og atferd, og spørsmål om degdin livsstil og atferd. Slik får vi viktig informasjon om hvordan livet for både deg som tenåringsmor og for tenåringen selv er.

Hvordan ser skjemaet ut?

Her er bilde av hvordan litt av skjemaet ser ut.

Bilde av hvordan litt av skjemaet ser ut
Bilde: Folkehelseinstituttet

Spørreskjema til ungdom 13 år

Spørreskjemaene til 13-åringene handler om spisevaner. 

Hva innebærer dette for deg?

Du svarer på spørreskjemaet via en elektronisk lenke som vi sender til moren din. Du kan svare på spørsmålene alene eller sammen med en eller begge foreldre. Hvis du svarer alene, kan ikke dine foreldre finne ut hva du svarer. Forskerne ser ikke hvem du erDu velger selv om du vil svare på alle spørsmålene i skjemaet. 

Hensikten med skjemaet

Vi ønsker å finne ut mer om hva ungdommer spiser. Vi har lite kunnskap om ungdoms spisevaner og hvordan kostholdet påvirker helsen nå og senere i livet.

Hvordan ser skjemaet ut?

Her er bilde av hvordan litt av skjemaet ser ut.

Bilde av hvordan litt av skjemaet ser ut
Bilde: Folkehelseinstituttet

Alle spørreskjemaer – planlagte, pågående og avsluttede

Deltakere Tema Sendes ut Utsending fom./ila. Format Status for utsending
Mor, far og ungdom 16-17 år Korona (covid-19) Hver 14. dag Mars 2020 (mens pandemien pågår) Nettskjema Pågående
Ungdom 16 år (MoBaUng) Psykisk helse og livsstil Månedlig 2019-2026 Nettskjema Pågående
Ungdom 14 år Helse og livsstil 1 gang 2017-2024 Nettskjema Pågående
Mor med ungdom på 14 år Helse og livsstil 1 gang 2017-2024 Nettskjema Pågående
Ungdom 13 år Kosthold 1 gang 2017-2023 Nettskjema Pågående
Foreldre 45 år og eldre Fruktbarhet 1 gang I løpet av 2021 Nettskjema Planlagt
Far Helse, kosthold og livsstil 1 gang 2015/2016 Papir Avsluttet
Mor med barn på 8 år Sosial- og mental utvikling 1 gang 2011-2017 Papir Avsluttet
Mor med barn på 7 år Helse, livsstil og kosthold 1 gang 2008-2016 Papir/
Nettskjema
Avsluttet
Mor med barn på 5 år Læring og utvikling 1 gang 2010-2014 Papir Avsluttet
Mor med barn på 3 år Helse og livsstil 1 gang 2004-2012 Papir/
Nettskjema
Avsluttet
Mor og barn Influensa og vaksine 1 gang 2010 Papir Avsluttet
Mor med barn på 1 1/2 år Helse, utvikling og kosthold 1 gang 2000-2010 Papir Avsluttet
Mor med barn på 1/2 år Helse, utvikling og kosthold 1 gang 2000-2009 Papir Avsluttet
Mor i 30. svangerskapsuke Fysosl og psykisk helse 1 gang 2000-2009 Papir Avsluttet
Mor i 22. svangerskapsuke Kosthold 1 gang 1999-2009 Papir/
Nettskjema
Avsluttet
Mor i ca. 15. svangerskapsuke Fysisk og psyksik helse 1 gang 1999-2008 Papir Avsluttet

Tabell: MoBas utsendinger av spørreskjemaer, både pågående og avsluttede.

Hva vil MoBa spørre om i fremtiden?

Ungdom/unge voksne

Nå som dere som er de eldste MoBa-barna er over 18 år og myndige, ønsker vi å følge dere fremover med spørreskjemaer dere svarer på selv. Dere er en unik gruppe ungdommer og unge voksne, som vi har mye informasjon om allerede fra fosterlivet og opp igjennom barneårene; både blodprøver, spørreskjemaer og andre målinger har vært samlet inn. Vi har allerede fått mye nyttig kunnskap gjennom dere, både fra da dere lå i mors mage og fra de første leveårene. Nå er vi i den unike posisjonen at vi kan videreføre dette inn i voksenlivet og på den måten studere sammenhenger gjennom store deler av livsløpet.

Mer kunnskap om blant annet fruktbarhet, psykisk helse, miljøgifter og livsstilssykdommer er etterlengtet. Den kunnskapen kan vi få gjennom deres videre deltakelse i studiene. Vi håper derfor at så mange som mulig av dere vil se nytten i å svare på spørreskjemaer og takke ja til deltakelse i delprosjekter videre i årene som kommer.

Voksne

MoBa har pågått i mer enn 20 år, og vi har samlet inn store mengder med data som har vært brukt til å øke kunnskapen om helse og sykdom. Vi har unike data sett i et globalt perspektiv, og forskere fra hele verden er interessert i å samarbeide om å bruke dem til å løse stadig nye helseutfordringer. Som et nylig eksempel har vi brukt MoBa-deltakerne til å besvare spørsmål om sykdom, karantenebruk og hvordan de har hatt det under koronapandemien i Norge.

Fordi dere allerede er del av en pågående studie med mye informasjon, er svarene vi får fra dere verdifulle. Vi håper dere ønsker å dele informasjon med oss også i årene som kommer. Dette vil gjøre det mulig å studere årsaker til alvorlige, kroniske sykdommer. Mange sykdommer viser opphopning i familier, og vi kan bruke dataene til å forstå om det skyldes genetiske faktorer eller felles miljø. Det er også viktig å følge barn og unge gjennom den viktige fasen frem mot et liv som voksen. Mange forskere er opptatt av å se om helse i voksen alder påvirkes av miljøfaktorer allerede fra tidlig fosterliv. Vi håper derfor at dere og barna vil fortsette å svare på spørreskjemaer og delta i delprosjekter dere blir invitert i fremover. Sammen kan vi bidra til å løse enda flere globale og nasjonale helseutfordringer. 

Har du spørsmål?

For spørsmål eller henvendelser om MoBa eller deltakelse:

  • Send e-post til  
  • Eller ring, tlf. 53 20 40 40 
    mandag-fredag fra kl. 09.15 til 11.15

Innhold på denne siden