Hopp til innhold

Artikkel

MoBas undersøkelser

MoBa følger både barn, ungdom, mor og far, og det blir sendt ut flere ulike spørreskjemaer og invitasjoner til undersøkelser i løpet av et år. Her har vi laget en oversikt over hvilke vi sender til de ulike aldersgruppene.

illustrasjonsfoto av en ung mann som ser på mobiltelefonen
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

MoBa følger både barn, ungdom, mor og far, og det blir sendt ut flere ulike spørreskjemaer og invitasjoner til undersøkelser i løpet av et år. Her har vi laget en oversikt over hvilke vi sender til de ulike aldersgruppene.


Pågående og planlagte undersøkelser i 2022

Navn på undersøkelse

Hvem

Hvordan

Pålogging

Periode

Hyppighet

Format

Status for utsending

Unge kvinners fruktbarhet

Kvinner 18-23 år

Invitasjon
på SMS

BankID via fhi.no

Tentativt februar og mars, basert på utvalg

1 gang

Klinisk undersøkelse

Pågående

Velkomstskjema

18-23 år

Spørreskjema på SMS

BankID via fhi.no

Alders-avhengig

1 gang

Digitalt spørreskjema

Pågående

MoBaUng

16-17 år

Spørreskjema på SMS

Unik lenke på SMS

Månedlig, alders-avhengig

Totalt 9 ganger

Digitalt spørreskjema

Pågående

Ungdom 14 år

Ca. 14 år

SMS og e-post

MinID via fhi.no

Alders-avhengig

1 gang

Digitalt spørreskjema

Pågående

Mor til ungdom 14 år

Mor til ungdom ca. 14 år

SMS og e-post

MinID via fhi.no

Alders-avhengig

1 gang

Digitalt spørreskjema

Pågående

Kostholdsskjema

Ca. 13 år, avsluttende fase

Brev i posten sendes til mor

Lenke med pinkode i brev

Alders-avhengig

1 gang

Digitalt spørreskjema

Pågående

MoBaKorona

Foreldre

Spørre-skjema på SMS

Unik lenke på SMS

Tentativt januar, mars og juni

3 ganger våren 2023. Høsten 2023 ikke bestemt.

Digitalt spørreskjema

Pågående

MoBaKorona

Foreldre med barn 12-15 år

Spørreskjema på SMS

Unik lenke på SMS

Tentativt juni

1 gang våren 2023. Høsten 2023 ikke bestemt.

Digitalt spørreskjema

Pågående

MoBaHjernehelse

Alle over 16 år

Invitasjoner på SMS

Unik lenke på SMS som sender deg til ntnu.no

November 2022 til februar 2023

1 gang

Kognitiv test

Pågående

Mødre over 45 år

Fedre over 45 år

Foreldre over 45 år

Spørreskjema på SMS

BankID via FHI.no

November 2022, med påminnelse i januar 2023

1 gang

Digitalt spørreskjema

Pågående

 

Har du spørsmål?

For spørsmål eller henvendelser om MoBa eller deltakelse:

  • Send e-post til  
  • Eller ring, tlf. 53 20 40 40 
    mandag-fredag fra kl. 09.15 til 11.15

Historikk

13.06.2022: Oppdatert tabell og lagt tekst om undersøkelsene på egne sider.