Hopp til innhold

Artikkel

MoBas undersøkelser

MoBa følger både barn, ungdom, mor og far, og det blir sendt ut flere ulike spørreskjemaer og invitasjoner til undersøkelser i løpet av et år. Her har vi laget en oversikt over hvilke vi sender til de ulike aldersgruppene.

illustrasjonsfoto av en ung mann som ser på mobiltelefonen
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

MoBa følger både barn, ungdom, mor og far, og det blir sendt ut flere ulike spørreskjemaer og invitasjoner til undersøkelser i løpet av et år. Her har vi laget en oversikt over hvilke vi sender til de ulike aldersgruppene.


Pågående og planlagte undersøkelser i 2022

Navn på undersøkelse Hvem Hvordan Pålogging Periode Hyppighet Format Status for utsending
Unge kvinners fruktbarhet Kvinner 18-23 år Invitasjon på SMS BankID via fhi.no August-november 1 gang Klinisk undersøkelse Pågående
Velkomstskjema 18-23 år Spørreskjema på SMS BankID via fhi.no Juni 1 gang Digitalt spørreskjema Pågående
MoBaUng 16-17 år Spørreskjema på SMS Unik lenke på SMS Månedlig Totalt 9 ganger Digitalt spørreskjema Pågående
Ungdom 14 år 14 år og 8 mnd Brev i posten sendes til mor Lenke med pinkode i brev Alders-avhengig 1 gang

Digitalt spørreskjema

Pågående
Mor til ungdom 14 år Mor til ungdom 14 år og 8 mnd Brev i posten Lenke med pinkode i brev Alders-avhengig 1 gang

Digitalt spørreskjema

Pågående
Kostholdsskjema 13 år og 4 mnd Brev i posten sendes til mor Lenke med pinkode i brev Alders-avhengig 1 gang

Digitalt spørreskjema

Pågående
MoBaKorona

Foreldre

Spørreskjema på SMS Unik lenke på SMS September 1 gang (Nedtrapping)

Digitalt spørreskjema

Pågående
MoBaHjernehelse Alle over 16 år Invitasjoner på SMS Via ntnu.no Ikke bestemt 1 gang Kognitiv test Planlagt
Foreldre over 45 år Foreldre over 45 år Spørreskjema på SMS Ikke bestemt Ikke bestemt 1 gang Digitalt spørreskjema Planlagt

Har du spørsmål?

For spørsmål eller henvendelser om MoBa eller deltakelse:

  • Send e-post til  
  • Eller ring, tlf. 53 20 40 40 
    mandag-fredag fra kl. 09.15 til 11.15

Historikk

13.06.2022: Oppdatert tabell og lagt tekst om undersøkelsene på egne sider.