Hopp til innhold

Artikkel

MoBas undersøkelser

MoBa følger både barn, ungdom, mor og far, og det blir sendt ut flere ulike spørreskjemaer og invitasjoner til undersøkelser i løpet av et år. Her har vi laget en oversikt over hvilke skjemaer som sendes ut til de ulike aldersgruppene.

illustrasjonsfoto av en ung mann som ser på mobiltelefonen
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

MoBa følger både barn, ungdom, mor og far, og det blir sendt ut flere ulike spørreskjemaer og invitasjoner til undersøkelser i løpet av et år. Her har vi laget en oversikt over hvilke skjemaer som sendes ut til de ulike aldersgruppene.


Innhold på denne siden

Hjernehelse: Mor, far og et utvalg ungdom

Et utvalg deltakere i MoBa inviteres nå til å delta i MoBa Hjernehelse. Undersøkelsen er et samarbeid med NTNU og verktøyet som blir brukt heter Memoro. 

Hva innebærer dette for deg?  

Du vil få tilsendt en lenke hvor vi ber om at du samtykker til at vi samler inn dine data i verktøyet Memoro. Du finner informasjonsskrivet her: MoBa hjernehelse – en pilot  (pdf)

  • Oppgavene tar ca. 5-10 minutter å svare på og du kan velge om du vil løse oppgavene på mobil eller om du vil løse oppgavene på en større skjerm ved hjelp av lenken du har mottatt på e-post. Du skal kun gjøre oppgavene én gang.   
  • Oppgavene er en kombinasjon av ord, bilde- og tall-oppgaver. Vi vil be deg finne ut om noe er likt eller ulikt eller løse en oppgave så raskt og nøyaktig som du klarer. Noen av oppgavene krever at du bruker både oppmerksomhet, korttidsminne, hurtighet og impulskontroll. Dette er ferdigheter du bruker i hverdagen.   
  • Det er viktig at du gjør ditt beste på alle oppgavene. Oppgavene er laget slik at ingen skal få til alt. Instruksjoner vises på skjermen før start. Du kan ta en kort pause mellom to oppgaver. Hvis nødvendig, kan du avslutte og gjøre oppgavene ferdig senere. Vi anbefaler likevel at du gjør ferdig alt på en gang.  

Hensikten med skjemaene 

Vi ønsker å undersøke hjernens arbeidstempo og kapasitet ved ulike aldre og hvordan ferdigheter endres over tid. Vi vil også se på hvordan ulike ferdigheter spiller på lag og hvordan hjernehelsen påvirkes av kroppens øvrige helse. Under koronapandemien er det spesielt viktig å studere om hjerneferdigheter påvirkes av virusinfeksjon.   

Om utviklerne av Memoro: 

Memoro er utviklet av psykolog Tor Ivar Hansen, Ph.d. og professor Asta Kristine Håberg, MD, Ph.d. sammen med fMRI-gruppen ved NTNU. Verktøyet Memoro brukes i MoBa etter tillatelse fra utviklerne.

 

Fruktbarhet og helse: Kvinner 18 - 24 år 

Høsten 2021 planlegger vi en pilotundersøkelse av unge kvinners fruktbarhet. Norske kvinner føder færre barn enn før. Skyldes dette redusert fruktbarhet eller bare endret familieplanlegging? 

Hva innebærer dette for deg?  

Vi ønsker å invitere et utvalg kvinner i alderen 18-24 år som deltar i MoBa til å være med på en undersøkelse om unge kvinners fruktbarhet, for å finne ut mer om hva som påvirker den og hvordan den henger sammen med helse for øvrig. Invitasjoner til piloten sendes høsten 2021. 

Hensikten med skjemaene 

Studien vil bidra til økt kunnskap om viktige faktorer i kvinners helse og sammenheng mellom genetikk, biologi, livsstil, aldring og fruktbarhet. Vi lurer for eksempel på om mor og datters fruktbarhet henger sammen, og om kosthold eller miljøgifter i fosterlivet kan ha betydning for fruktbarhet som voksen. 

Fruktbarhet og helse: Foreldre over 45 år

Her blir du spurt om å bidra til ny kunnskap om hvordan fruktbarhet påvirker helse gjennom hele livet.

Hva innebærer dette for deg?

Spørsmålene handler hovedsakelig om fruktbarhet. Vi er spesielt interessert i antall barn du har og om du og en partner har hatt problemer med å bli gravide. I tillegg er det spørsmål om ulike livsstilsfaktorer. Dette spørreskjemaet ber vi deg kun besvare én gang.

Hensikten med skjemaene

Svarene brukes som del av FHIs arbeid for å bedre forstå hvordan fruktbarhet kan påvirke helsen din gjennom hele livet. Vi ønsker også å undersøke mer om hvordan livsstilsfaktorer påvirker fruktbarhet. Denne kunnskapen kan bidra til å forstå det synkende fødselstallet i Norge. 

Korona (covid-19): Mor, far og ungdom 16-17 år

Her blir du spurt om å bidra til ny kunnskap om koronapandemien i Norge. 

Hva innebærer dette for deg?

Spørsmålene handler om symptomer på covid-19. I tillegg er det blant annet spørsmål om du har vært til lege eller blitt testet for koronavirus. Du får spørreskjemaene tilsendt på mobilen din annenhver uke mens pandemien pågår.

Hensikten med skjemaene

Svarene brukes som del av FHIs arbeid med å følge utbredelsen av covid-19 og hvilke konsekvenser denne har. Vi vet fortsatt ikke nok om hvorfor noen lett blir smittet av koronavirus eller hvorfor noen utvikler alvorlig sykdom. Gjennom din deltakelse i MoBa kan du hjelpe oss å besvare viktige spørsmål om koronaviruspandemien. 

MoBaUng - Psykisk helse og livsstil: Ungdom 16 år

16-åringene får tilsendt en spørreundersøkelse om ungdomshelse og trivsel.  

Hva innebærer dette for deg?

Du mottar korte skjemaer på mobil cirka én gang i måneden om ulike temaerDet vil ta rundt fem minutter å svare på spørsmåleneForskerne ser ikke hvem du er, og dine foreldre kan ikke finne ut hva du svarer. Du velger selv om du vil svare hver gang eller om du vil hoppe over et skjema, og om du vil svare på alle spørsmålene fra gang til gang. 

 

Hensikten med skjemaene

Vi ønsker å finne ut hvordan ungdommer har det, og hvilke forhold i ungdomsårene som påvirker helsen. Spørsmålene dreier seg blant annet om sex, alkohol, venner, ensomhet, psykisk helse og fritid. 

Kunnskapen fra forskningen vil bli brukt til å forebygge sykdom og holde flest mulig friske. Du bidrar til bedre kunnskap om hvordan ungdom på din alder har det og hva som er viktig for å trives. 

Her kan du se en video basert på svar på spørreskjemaer fra 16-åringene i MoBa, som viser ungdommers søvnvaner og hvorfor søvn er viktig for god helse: 

Bilde av hvordan litt av skjemaet ser ut
Spørreskjemaene til 14-åringene handler om helse, livsstil, atferd og væremåte.

Helse og livsstil: Ungdom 14 år

Spørreskjemaene til 14-åringene handler om helse, livsstil, atferd og væremåte. 

Hva innebærer dette for deg?

Du svarer på spørreskjemaet via en elektronisk lenke som vi sender til moren dinForskerne ser ikke hvem du er, og dine foreldre kan ikke finne ut hva du svarer. Du velger selv om du vil svare på alle spørsmålene i skjemaet. 

Hensikten med skjemaet

Vi ønsker å vite hvordan ungdom har det, og den beste måten å få svar er å spørre ungdommer direkte. Spørsmålene i skjemaet handler blant annet om fritid, venner, kosthold og hvordan du har det.

Bilde av hvordan litt av skjemaet ser ut
Dette er spørreskjema som sendes til deg som er mor til en ungdom på 14 år.

Helse og livsstil: Mor med ungdom på 14 år

Dette er spørreskjema som sendes til deg som er mor til en ungdom på 14 år. Skjemaet handler om helse, livsstil, og ungdommens atferd og væremåte. 

Hva innebærer dette for deg?

Du får tilsendt en elektronisk lenke til spørreskjemaet fra oss. Du velger selv om du vil svare på alle spørsmålene i skjemaet. 

Hva er hensikten med skjemaet

Skjemaet handler blant annet om fritid, skole og venner til ungdommen din, ungdommens væremåte og atferd, og spørsmål om degdin livsstil og atferd. Slik får vi viktig informasjon om hvordan livet for både deg som tenåringsmor og for tenåringen selv er.

Bilde av hvordan litt av skjemaet ser ut
Spørreskjema om spisevaner til ungdom 13 år.

Kosthold: Ungdom 13 år

Spørreskjemaene til 13-åringene handler om spisevaner. 

Hva innebærer dette for deg?

Du svarer på spørreskjemaet via en elektronisk lenke som vi sender til moren din. Du kan svare på spørsmålene alene eller sammen med en eller begge foreldre. Hvis du svarer alene, kan ikke dine foreldre finne ut hva du svarer. Forskerne ser ikke hvem du erDu velger selv om du vil svare på alle spørsmålene i skjemaet. 

Hensikten med skjemaet

Vi ønsker å finne ut mer om hva ungdommer spiser. Vi har lite kunnskap om ungdoms spisevaner og hvordan kostholdet påvirker helsen nå og senere i livet.

 

Tabell: Alle spørreskjemaer – planlagte, pågående og avsluttede

Deltakere Tema Sendes ut Utsending fom./ila. Format Status for utsending
Kvinner 18-24 Fruktbarhet 1 gang 2021-2023 Klinisk undersøkelse Planlagt

Mor, far og et utvalg ungdom

Hjernehelse 1 gang 2021 Nettskjema Pågående
Mor, far og ungdom 16-17 år Korona (covid-19) Hver 14. dag Mars 2020 (mens pandemien pågår) Nettskjema Pågående
Ungdom 16 år (MoBaUng) Psykisk helse og livsstil Månedlig 2019-2026 Nettskjema Pågående
Ungdom 14 år Helse og livsstil 1 gang 2017-2024 Nettskjema Pågående
Mor med ungdom på 14 år Helse og livsstil 1 gang 2017-2024 Nettskjema Pågående
Ungdom 13 år Kosthold 1 gang 2017-2023 Nettskjema Pågående
Foreldre 45 år og eldre Fruktbarhet 1 gang I løpet av 2021 Nettskjema Pågående
Far Helse, kosthold og livsstil 1 gang 2015/2016 Papir Avsluttet
Mor med barn på 8 år Sosial- og mental utvikling 1 gang 2011-2017 Papir Avsluttet
Mor med barn på 7 år Helse, livsstil og kosthold 1 gang 2008-2016 Papir/
Nettskjema
Avsluttet
Mor med barn på 5 år Læring og utvikling 1 gang 2010-2014 Papir Avsluttet
Mor med barn på 3 år Helse og livsstil 1 gang 2004-2012 Papir/
Nettskjema
Avsluttet
Mor og barn Influensa og vaksine 1 gang 2010 Papir Avsluttet
Mor med barn på 1 1/2 år Helse, utvikling og kosthold 1 gang 2000-2010 Papir Avsluttet
Mor med barn på 1/2 år Helse, utvikling og kosthold 1 gang 2000-2009 Papir Avsluttet
Mor i 30. svangerskapsuke Fysosl og psykisk helse 1 gang 2000-2009 Papir Avsluttet
Mor i 22. svangerskapsuke Kosthold 1 gang 1999-2009 Papir/
Nettskjema
Avsluttet
Mor i ca. 15. svangerskapsuke Fysisk og psyksik helse 1 gang 1999-2008 Papir Avsluttet

Tabell: MoBas utsendinger av spørreskjemaer, både pågående og avsluttede.

Har du spørsmål?

For spørsmål eller henvendelser om MoBa eller deltakelse:

  • Send e-post til  
  • Eller ring, tlf. 53 20 40 40 
    mandag-fredag fra kl. 09.15 til 11.15