Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Informasjon til skoler»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Informasjon til skoler

Artikkel

Informasjon til skoler om MITT LIV-undersøkelsen

MITT LIV er en flerårig, skolebasert elektronisk undersøkelse som gjennomføres hver høst. Den er forankret på ledelsesnivå ved skolen, som oftest hos rektor/enhetsleder. Kommunen som skolen ligger i er orientert om at undersøkelsen gjennomføres.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

MITT LIV er en flerårig, skolebasert elektronisk undersøkelse som gjennomføres hver høst. Den er forankret på ledelsesnivå ved skolen, som oftest hos rektor/enhetsleder. Kommunen som skolen ligger i er orientert om at undersøkelsen gjennomføres.


Generelt om gjennomføring på skolene 2019

Rundt 3000 elever deltok høsten 2017 og 2018 i første og andre runde av Mitt liv-undersøkelsen. Nå begynner tredje runde av undersøkelsen å nærme seg. Da gjennomføres den i skolen for siste gang, når siste kull av elever som samtykket i 2017, går på 10. trinn.

Etter høstferien, i uke 42 – 46, vil de samme ungdommene som tidligere, igjen bli invitert til å svare på spørreundersøkelsen. På nytt vil ansatte ved ungdomsskolene stå for gjennomføringen ved at de sørger for tilgang til det elektroniske spørreskjemaet i løpet av en skoletime. Det vil ta ca. 30 minutter å svare på spørreundersøkelsen. Elever som har gått ut av ungdomsskolen vil bli kontaktet av Mitt livs prosjektgruppe via e-post eller tekstmelding.

Som sist vil hver skole ha en kontaktperson for studien. Denne personen vil ha ulike administrative og praktiske oppgaver i forbindelse med planlegging og gjennomføring av undersøkelsen. Ideelt sett vil kontaktpersonen være den samme som tidligere. Kontaktpersonene vil motta instruksjoner når undersøkelsen det nærmer seg. 

Skolen kan informere elever ved skolen om undersøkelsen på skolens nettsider eller andre kanaler skolen bruker for å kommunisere med elevene.

Hva skal skolen gjøre høsten 2019?

Før sommeren: Oppnevne skolens kontaktperson for studien og melde fra til prosjektgruppen om det er samme person som sist, eller om skolen velger ny kontaktperson. Distribuere nyhetsbrev og minne elevene om at ny runde av undersøkelsen skal gjennomføres til høsten. Informere om at det er viktig at elevene deltar og at informasjonen de deler med prosjektgruppen behandles konfidensielt (ingen vil få vite hva de har svart).

Før høstferien: Kontaktpersonen ved hver skole vil motta instruksjoner om gjennomføringen av undersøkelsen.

Uke 42-46: Elever på 10. trinn fyller ut spørreskjema på skolen. Dette gjelder bare elever som samtykket til undersøkelsen i 2017.

Før jul: Avslutning og utbetaling av godtgjørelse som takk for tid og innsats til kontaktpersonene og klassekassen.