Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Artikkel

Informasjon til skoler om MITT LIV undersøkelsen

Publisert

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

MITT LIV er en flerårig, skolebasert elektronisk undersøkelse som gjennomføres hvert år. Den er forankret på ledelsesnivå ved skolen, som oftest hos rektor/enhetsleder. Kommunen som skolen ligger i er orientert om at undersøkelsen gjennomføres.


Har du funnet en feil?

Informasjon om design og metode i MITT LIV-undersøkelsen, og om sentrale temaer i spørreundersøkelsene.

Generelt om gjennomføring på skolene 2018

Høsten 2017 deltok over 3000 elever fra ca. 30 skoler og deres foreldre i første runde av Mitt liv-undersøkelsen. Nå begynner andre runde av undersøkelsen å nærme seg. Etter høstferien, i uke 42 – 46, skal de samme ungdommene som deltok sist svare på spørreundersøkelsen igjen. På nytt vil ansatte ved ungdomsskolene stå for gjennomføringen ved at de sørger for tilgang til det elektroniske spørreskjemaet i løpet av en skoletime. Det vil ta ca. 30 minutter å svare på spørreundersøkelsen. Elever som har gått ut av ungdomsskolen vil bli kontaktet av Mitt livs prosjektgruppe via e-post eller tekstmelding.

Som sist vil hver skole ha en kontaktperson for studien. Denne personen vil ha ulike administrative og praktiske oppgaver i forbindelse med planlegging og gjennomføring av undersøkelsen. Ideelt sett vil kontaktpersonen være den samme som i 2017. Kontaktpersonene vil motta instruksjoner når undersøkelsen det nærmer seg. 

Skolen kan informere elever ved skolen om undersøkelsen på skolens nettsider eller andre kanaler skolen bruker for å kommunisere med elevene.

Hva skal skolen gjøre høsten 2018?

Nøkkeltallsrapporter på fylkesnivå sendes ut til hver skole etter sommeren. Rapportene ferdigstilles etter at vi har analysert resultatene fra spørreskjemaundersøkelsen høsten 2017.

Før sommeren: Oppnevne skolens kontaktperson for studien og melde fra til prosjektgruppen om det er samme person som sist, eller om skolen velger ny kontaktperson. Distribuere nyhetsbrev og minne elevene om at ny runde av undersøkelsen skal gjennomføres til høsten. Informere om at det er viktig at elevene deltar og at informasjonen de deler med prosjektgruppen behandles konfidensielt (ingen vil få vite hva de har svart).

Før høstferien: Kontaktpersonen ved hver skole vil motta instruksjoner om gjennomføringen av undersøkelsen.

Uke 42-46: Elever på 9.-10. trinn fyller ut spørreskjema på skolen. Dette gjelder bare elever som deltok i undersøkelsen i 2017.

Før jul: Avslutning og utbetaling av godtgjørelse til kontaktpersonene.