Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Om Korona barn-studien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Om Korona barn-studien

Artikkel

Om Korona barn-studien

Korona barn-studien kartlegger barns rolle i spredning av koronaviruset (SARS-CoV-2) i barnehager og på skoler (1.-10. og videregående trinn). Kunnskapen er viktig som grunnlag for videre rådgivning og smitteverntiltak for å hindre smittespredning i slike settinger.

Lopolo/Shutterstock.com
Lopolo/Shutterstock.com

Korona barn-studien kartlegger barns rolle i spredning av koronaviruset (SARS-CoV-2) i barnehager og på skoler (1.-10. og videregående trinn). Kunnskapen er viktig som grunnlag for videre rådgivning og smitteverntiltak for å hindre smittespredning i slike settinger.


I studien undersøker vi følgende:

  • Barns rolle i spredning av nytt koronavirus i barnehager og skoler (1.-10. og videregående trinn).
  • Hvor mange nærkontakter som smittes.
  • Om det er forskjell på smittespredning i barnehage og skole med og uten voksen nærkontakt som tester positivt for koronaviruset.
  • Hvor mange av de smittede som blir syke og hvor alvorlig infeksjonen er.
  • Hvilke faktorer som øker risikoen for å bli smittet av koronaviruset.
  • Om viruset hos personer som får påvist koronavirus i samme barnehage eller skole er genetisk like, og om det er forskjeller mellom virus som påvises i ulike barnehager og skoler.
  • Om det er mulig å påvise antistoff i spytt hos personer som er smittet med nytt koronavirus.

Hvem kan delta i studien?

Barn fra 2-19 år som går i barnehage eller skole, og som selv har fått påvist koronavirus samt deres nærkontakter i barnehage eller skole, kan delta i studien. Kun barnehager eller skoler som har blitt kontaktet av FHI i forbindelse med påvist smitte blir invitert til å delta i studien. Det er kun aktuelt å invitere elever fra videregående skoler til å delta uten spyttprøver.  

Hvordan foregår studien?

Alle deltakere i studien følges gjennom karanteneperioden. Etter å ha samtykket til deltagelse vil de motta et elektronisk spørreskjema, samt et kortere skjema og en symptomdagbok dag 7 i karanteneperioden eller etter endt karantene.

Deltagere som inviteres til å delta med spyttprøver vil få informasjon om hvor utstyret utleveres og spyttprøvene samles inn, og informasjon om hvordan det kan gjøres avtale om hjemlevering. Prøvene analyseres så snart som mulig for påvisning av koronavirus og deltagere får beskjed om prøveresultatet.  
Deltagere som inviteres til å delta uten spyttprøver bes om å samtykke til at resultat av test fra dag 3 og 7 kan hentes fra MSIS. I tillegg bes det om å samtykke til at studien kan få utlevert biologisk materiale fra det diagnostiske laboratoriet som analyserte prøven for kommunelegen.

Godkjenning

Prosjektet er godkjent av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), referansenummer 151649.