Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Internasjonale ringtester for persistente organiske miljøgifter»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Internasjonale ringtester for persistente organiske miljøgifter

Artikkel

Internasjonale ringtester for persistente organiske miljøgifter

Siden år 2000 har Folkehelseinstituttet arrangert årlige internasjonale ringtester for persistente organiske miljøgifter i ulike matvarer.

Siden år 2000 har Folkehelseinstituttet arrangert årlige internasjonale ringtester for persistente organiske miljøgifter i ulike matvarer.


Persistente organiske miljøgifter (POPs) som polyklorerte dibenzo-p-dioksiner (PCDDs/PCDFs) og polyklorerte bisfenyler er distribuert globalt og praktisk talt i alle deler av miljøet. De kan utgjøre en vesentlig helserisiko for mennesker og dyr, og kan også forårsake skadevirkninger på miljøet.

For å begrense mennesker og dyrs eksponering for POPs gjennom næringsmidler er det i mange land, blant annet i EU og i USA, krav til overvåkning av disse miljøgiftene i mat og fôr. Det er derfor behov for laboratorier verden over som kan bestemme disse miljøgiftene ved lave konsentrasjoner. Laboratoriene er ofte pålagt å være akkrediterte i henhold til ISO- standarder og må vise sin kompetanse gjennom deltakelse i ringtester.

Folkehelseinstituttet har siden år 2000 arrangert årlige internasjonale ringtester for POPs i ulike matvarer. Vi har på denne måten kunne tilby et verktøy for kvalitetssikring av analyseresultater, og har samtidig hatt en unik mulighet til å studere laboratorienes kompetanseutvikling innen analyse av disse forbindelsene.

Rapportene er tilgjengelig på Interlaboratory Comparison of Persistent Organic Pollutants in food (ILC POPs)