Hopp til innhold

Artikkel

Publikasjoner fra HPV-oppfølgingsprogrammet

Publisert Oppdatert

Samlet oversikt over alle publikasjoner fra det nasjonale oppfølgingsprogrammet.

Colourbox.com
Colourbox.com

Samlet oversikt over alle publikasjoner fra det nasjonale oppfølgingsprogrammet.


Feiring B, Laake I, Christiansen IK, Hansen M, Stålcrantz J, Ambur OH, Magnus P, Jonassen CM, Trogstad L. Substantial decline in prevalence of vaccine-type and non-vaccine type HPV in vaccinated and unvaccinated girls 5 years after implementing HPV vaccine in Norway. Journal of Infectious Diseases 2018; 16. July 2018

Feiring B, Laake I, Bakken IJ, Greve-Isdahl M, Bruun Wyller V, Håberg S et al. HPV vaccination and risk of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis: A nationwide register-based study from Norway. Vaccine 2017;35: 4203-4212.

Feiring B, Laake I, Trogstad L. No conflicting results in the article «HPV vaccination and risk of chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis: A nationwide register-based study from Norway». Vaccine 2017;35:7082-7083

Molden T, Feiring B, Ambur OH, Christiansen IK, Hansen M, Laake I, et al. Human papillomavirus prevalence and type distribution in urine samples from Norwegian women aged 17 and 21 years: A nationwide cross-sectional study of three non-vaccinated birth cohorts. Papillomavirus Research 2016;2:153-8.

Feiring B, Laake I, Molden T, Cappelen I, Håberg SE, Magnus P, Steingrímsdóttir ÓA, Strand BH, Stålcrantz J, Trogstad L. Do parental education and income matter? A nationwide register-based study on HPV vaccine uptake in the school-based immunisation pogramme in Norway. BMJ Open 2015 May 19;5(5):e006422.