Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Helse- og livskvalitetsstudien»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Helse- og livskvalitetsstudien

Artikkel

Helse- og livskvalitetsstudien (Fremskaffing av EQ-5D vekter og normative data for helseøkonomiske evalueringer)

I Helse- og livskvalitetsstudien ønsker vi å finne ut hvordan god og dårlig helse kan tenkes å påvirke folks liv, og hvordan befolkningen i Norge opplever sin egen helse. Svarene skal bidra til å forme fremtidens helsetjenester, blant annet som grunnlag for prioriteringer av helsetjenester.

folkemengde
Foto: Beautiful landscape/Shutterstock.com

I Helse- og livskvalitetsstudien ønsker vi å finne ut hvordan god og dårlig helse kan tenkes å påvirke folks liv, og hvordan befolkningen i Norge opplever sin egen helse. Svarene skal bidra til å forme fremtidens helsetjenester, blant annet som grunnlag for prioriteringer av helsetjenester.


Det er stadig viktigere at valg som gjøres i helsetjenesten ikke bare tar hensyn til økonomi og effekt. Kvaliteten på helsen og livet vi lever betyr også noe. Beslutningstakerne trenger å vite hva helse betyr for folk flest, slik at de kan ta valg som er i tråd med befolkningens oppfatninger og meninger.

Det har vist seg at folks oppfatninger om helse og sykdom varierer mellom land. Det er derfor nødvendig å kartlegge den norske befolkningens meninger. Ved å undersøke den opplevde helsen til innbyggerne får vi et sammenligningsgrunnlag for å kunne vurdere hvordan ulike sykdommer, medisiner og helsetjenester påvirker helse.

To delstudier

I Helse- og livskvalitetsstudien består av to delstudier som omhandler livskvalitet og helse blant den norske befolkningen: Helseverdistudien og Normstudien

I Helseverdistudien ønsker vi å finne ut hvilken betydning god og dårlig helse har for folk flest, mens vi gjennom Normstudien kartlegger hvordan befolkningen opplever sin egen helse.

For at svarene skal være representative for hele befolkningen er det viktig med deltakere i alle aldre over 18 år og med ulik bakgrunn.

Hva skjer med informasjonen til den som deltar?

Informasjonen som registreres om deltakerne skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Alle opplysninger vil bli avidentifisert og slettet senest fem år etter prosjektslutt.

Hva skal resultatene brukes til?

Helseverdistudien vil bruke spørreskjemaet EQ-5D som måler personers opplevde helse. EQ-5D er anbefalt til bruk i prioritering i helsetjenesten i Norge, og er også mye brukt i kliniske studier og folkehelseundersøkelser. For bedre å kunne bruke skjemaet til alle disse formålene er det nødvendig at det tilpasses norske forhold. Dette gjøres ved å samle inn folks oppfatninger om god og dårlig helse og sykdom.

Resultatene i helseverdistudien danner også et sammenligningsgrunnlag når helse skal undersøkes i grupper i befolkningen og ved sykdommer.