Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Nyttige verktøy for å kartlegge barns reaksjoner på foreldrekonflikt»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Nyttige verktøy for å kartlegge barns reaksjoner på foreldrekonflikt

Artikkel

Nyttige verktøy for å kartlegge barns reaksjoner på foreldrekonflikt

For å kunne hjelpe familier hvor foreldrene har store konflikter seg imellom, trenger vi å identifisere ulike kjennetegn ved konfliktene samt å forstå hvordan barn reagerer på konfliktene.

fylle ut skjema
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

For å kunne hjelpe familier hvor foreldrene har store konflikter seg imellom, trenger vi å identifisere ulike kjennetegn ved konfliktene samt å forstå hvordan barn reagerer på konfliktene.


I FamilieForSK-studien har vi oversatt, evaluert og laget kortversjoner av anerkjente spørreskjemaer som måler ulike kjennetegn ved foreldrekonflikter, sett fra både barns og foreldres perspektiv. Dette er gode verktøy som gjør det mulig for alle som arbeider med familier å fange opp ulike sider ved foreldrekonflikter på en enkel måte. Det er første gang disse spørreskjemaene er testet ut i Skandinavia. Når vi nå har laget kortversjoner av skjemaene er det også lettere for hjelpere å bruke spørreskjemaene, siden det vil ta kortere tid for barn og foreldre å fylle dem ut.

Skjemaene vil være nyttige verktøy for alle som arbeider i praksisfeltet for å identifisere mønstre for foreldrekonflikter. Særlig nyttig vil det være å raskt kunne finne ut hvilken type atferd hver av foreldrene ofte tyr til under konflikter – om de for eksempel unngår konflikten, blir veldig aggressive eller prøver å samarbeide med den andre. Ved å enklere kunne kartlegge dette, kan hjelpere bli bedre i stand til å tilrettelegge oppfølging til familiene. Å bli spurt om ulike kjennetegn ved konflikter kan også øke foreldrenes egen bevissthet om hvordan samspillet med den andre forelderen fungerer, sier Maren Helland
Vi har også evaluert et eget måleverktøy som kartlegger barns reaksjoner på foreldrekonflikter.

Barn kan reagere på ulike måter når foreldrene krangler eller har konflikter. Mens noen kan trekke seg unna konfliktene, kan andre involvere seg i konfliktene og mange får sterke emosjonelle reaksjoner. Det kan være særlig viktig å fange opp barns reaksjoner fordi de lett kan overses når foreldrene er i konflikt. Vi vet ikke om andre norske spørreskjemaer som kartlegger barns reaksjoner i tilknytning til foreldrekonflikter, og vi mener dette spørreskjemaet gjør dette på en god måte, sier Tonje Holt.

Referanse

Holt, T., Helland; M.S., Gustavson, K., Cummings, E. M., Ha, A. & Røysamb, E. (2019). Assessing Children’s Responses to Interparental Conflict: Validation and Short Scale Development of SIS and CPIC-Properties Scales. Journal of Abnormal Child Psychology, 48(2), 177-196.