Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Hva er Cann2021-undersøkelsen?»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Hva er Cann2021-undersøkelsen?

Artikkel

Hva er Cann2021-undersøkelsen?

Cann2021 er en undersøkelse om ungdoms erfaringer med, meninger om, holdninger til og kunnskaper om cannabisrelaterte tema. Undersøkelsen er viktig for forskningen om cannabis og kan bidra til bedre kunnskapsgrunnlag for politikkutformingen i Norge. Deltakerne er et representativt utvalg av elever i videregående skoler i Norge, og datainnsamlingen foregår våren 2021. Undersøkelsen følger retningslinjene i personvernforskriften.

jenter som snakker sammen
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Cann2021 er en undersøkelse om ungdoms erfaringer med, meninger om, holdninger til og kunnskaper om cannabisrelaterte tema. Undersøkelsen er viktig for forskningen om cannabis og kan bidra til bedre kunnskapsgrunnlag for politikkutformingen i Norge. Deltakerne er et representativt utvalg av elever i videregående skoler i Norge, og datainnsamlingen foregår våren 2021. Undersøkelsen følger retningslinjene i personvernforskriften.


Cannabis er en samlebetegnelse for rusmidler som har sitt opphav i cannabisplanten og som inneholder det rusgivende virkestoffet THC. Cannabis omfatter dermed hasj, marihuana og cannabisolje, samt nyere produkter som mat eller drikke som inneholder THC («edibles»), vape-penner med THC-holdige væsker, cannabiskremer og lignende.

 Undersøkelsen

Cann2021 har ca. 4500 deltakere fra 35 videregående skoler i Norge. Skolene er tilfeldig valgt ut, og fra hver skole ble ett trinn spurt om å delta. Undersøkelsen foregikk i en skoletime og deltakerne besvarte et nettskjema anonymt. Den enkelte deltaker kan med andre ord ikke gjenkjennes, og verken lærere, foreldre, venner, helsesøster, politi eller andre myndighetspersoner får tilgang til svarene som er gitt. Skjemaet tok omtrent 30 minutter å fylle ut.

 Formålet med studien

Folkehelseinstituttet ønsker å undersøke rusmiddelbruk, refleksjoner rundt hva det er som gjør at unge mennesker bruker cannabis/ikke bruker cannabis, kunnskap om mulige skader, risikovurdering, holdning til narkotikapolitikk, opplevd tilgjengelighet, faktiske brukermuligheter, erfaringer med bruk i omgangskretsen mm. Nærmere bestemt ønsker vi å undersøke ting som:

  • hva tenker ungdom påvirker om de bruker/ikke bruker cannabis
  • hva øker sjansene for bruk – og hva reduserer
  • hva kjenner de til av mulige skadevirkninger
  • hvordan vurderer de risiko knyttet til cannabisbruk
  • hva er holdningen til gjeldende lover som omfatter cannabis
  • har de selv hatt mulighet for å bruke, og eventuelt hvor ofte
  • hvilke erfaringer har de med cannabis
  • hva tenker de om dagens cannabispolitikk og om hva myndighetene bør gjøre

Behandlingen av personopplysninger i prosjektet er vurdert av Folkehelseinstituttets personvernombud, for å sikre at behandlingen fyller kravene i personvernforordningen (GDPR).

Prosjektet har en prosjektgruppe som består av:

Resultater fra prosjektet vil bli publisert i rapporter og vitenskapelige artikler. Publikasjonene vil bli lenket til her. Enkelte hovedresultater vil også bli lagt ut på denne hjemmesiden.