Hopp til innhold

Artikkel

Prosedyre for innhenting av samtykke

Publisert

Prosedyre for innhenting av samtykke fra foresatte for deltakelse i Barnevekststudien

Prosedyre for innhenting av samtykke fra foresatte for deltakelse i Barnevekststudien


Informasjon til Skolehelsetjenesten (SHT)

Informer foresatte i forkant av studien:

Vi håper dere har mulighet til å informere om Barnevekststudien på foreldremøter for 3. klasse i forkant av studien. Legg gjerne ut informasjon om studien på skolens/skolehelsetjenestens nettside.

Send ut informasjonskriv for å hente inn elektronisk samtykke:

Vi ber skolehelsetjenesten i samarbeid med skolen om å sende ut en e-post med forespørsel til begge foresatte til alle 3. klassingene om å samtykke til at barnet kan delta i Barnevekststudien. Det er også fint om dere sender folderen med informasjon om Barnevekstudien hjem til foresatte i ranselposten til eleven (to foldere til hver elev) omtrent samtidig med at dere sender ut e-posten.

 E-posthenvendelsen bør sendes ut så snart som mulig etter fagseminarene:

 • Senest 10. september for skolehelsetjenestene/skolene som deltok på fagseminar i Oslo
 • Senest 13. september for skolehelsetjenestene/skolene som deltok på fagseminar i Bergen eller Bodø
 • Senest 17. september for skolehelsetjenestene/skolene som deltok på fagseminar i Kristiansand. NB! Denne fristen gjelder også for de skolehelsetjenestene som ikke har deltatt på noen av fagseminarene
 • Teksten til e-posten får dere tilsendt av Folkehelseinstituttet (FHI). 
 • Foresatte svarer på det elektroniske samtykke ved å logge seg inn på lenken i e-posten via ID-porten (krever bankbrikke eller BankID på mobil).

Vi ber dere deretter sende ut en e-post med en påminnelse til begge foresatte 7-10 dager etter at dere sendte ut første e-post henvendelse. Tekst til e-posten med påminnelse vil dere også få tilsendt fra FHI.

NB! Dersom dere ikke får sendt ut første henvendelse og påminnelsen innen fristene ovenfor, er det viktig at dere gir oss beskjed om dette til Barnevekststudien@fhi.no. Husk å oppgi hvilken skolehelsetjeneste og skole med GSI-nr det gjelder.

Hva skjer etter dette – hvem gjør hva?

Etter at skolehelsetjenesten/skolen har sendt ut e-post, informasjonsfolder i ranselpost og påminnelse på e-post til de foresatte, utarbeider FHI lister til hver skolehelsetjeneste/skole med navn på elevene, fødselsdato, og navn på de foresatte vi har mottatt samtykke fra. FHI sender listene (per post) til skolehelsetjenesten.

Når skolehelsetjenesten har fått listene over de som har gitt samtykke ber vi dere om å:

 • Sjekke mot klasselistene hvem av 3.klassingene som mangler samtykke fra en eller begge foresatte.
 • Ta kontakt med foresatte som ikke har samtykket for å gi dem en siste mulighet til svare på samtykkeskjemaet ved å undertegne på en papirversjon av skjemaet. Papirversjonen ligger på nettsiden, se under «Info om gjennomføring og materiell til helsesykepleiere».
  • a) Foresatte kan selv fylle ut skjemaet og levere det til skolehelsetjenesten (f. eks. ved å sende det med eleven).
  • b) Alternativt kan helsesykepleier etter kontakt med foresatte, fylle ut skjemaet på vegne av de foresatte. Dette forutsetter at helsesykepleier forsikrer seg om at de foresatte har mottatt informasjon om betingelsene for deltakelse i studien (dvs. er innforstått med innholdet i informasjonsskrivet/folderen).
 • Noter på «samtykkelistene» navn på de elevene som dere innhenter samtykke for i purrerunden.

NB! Det er viktig at dere tar en kopi av den endelige lista over hvilke elever som har fått samtykke til deltakelse. Dere skal kun rapportere inn data til FHI for elever som har samtykke.

De endelige listene over hvilke elever som har samtykke og «papirsamtykkene» må returneres til FHI i den ferdigfrankerte svarkonvolutten.

Målingene, skoleskjema og data fra elevenes helsekort

Datainnsamlingen kan gjennomføres når det er innhentet samtykke fra de foresatte.  

Del 1: Måling av elevene bruk elektronisk skjema

 • Måling av elevene (høyde, vekt og livvidde) skal gjennomføres i løpet av november, og senest i midten av desember.
 • Målingene rapporteres i det elektroniske elevskjemaet. Det skal fylles ut ett skjema per elev. 

Del 2: Fylle ut skoleskjema bruk elektronisk skjema

 • Skoleskjemaet fylles ut av helsesykepleier, eventuelt i samarbeid med rektor. Det er kun ett skjema per skole som skal fylles ut. 

Del 3: Data fra elevenes helsekort

 • Helsesykepleier tar utskrift fra helsekortet for de elevene som har samtykket til deltakelse i Barnevekststudien. Utskriften gjelder data om høyde og vekt fra rutinemålinger fra fødsel og opp til 3. klasse.
 • Helsekortutskriftene for hver elev sendes samlet til FHI i ferdigfrankerte returkonvolutt(er).
 • Frist for innsendelse er 30. januar 2020.

Se også nærmere beskrivelse av gjennomføringen av målingene og datainnsamlingen i Metodeboken.

PÅ FORHÅND TAKK FOR HJELPEN!

Studien er viktig i det nasjonale folkehelsearbeidet. Vi setter derfor stor pris på samarbeidet med skolehelsetjenesten i gjennomføringen.

PS! Ikke nøl med å ta kontakt med oss dersom dere lurer på noe; e-post Barnevekststudien@fhi.no eller til forsker Ingunn Holden Bergh, tlf 21078831 (i arbeidstiden).