Hopp til innhold

Artikkel

Informasjon til foreldre om Barnevekststudien

Publisert

Vi inviterer ditt barn som går i 3. klasse til å delta i Barnevekststudien 2019.

Vi inviterer ditt barn som går i 3. klasse til å delta i Barnevekststudien 2019.


Formålet med Barnevekststudien er å få kunnskap om vekstutvikling blant norske skolebarn over tid.

I Barnevekststudien måler skolehelsetjenesten høyde, vekt og livvidde til barn i 3. klasse. Målingene gjennomføres som del av de rutinemessige høyde- og vektmålingene av alle skolebarn i 3. klasse.

I Barnevekststudien er det ikke målingene av det enkelte barn som blir vektlagt, men måleresultatene for barna samlet sett. Denne kunnskapen er viktig for å målrette det forebyggende arbeidet blant barn og unge.

Barnevekststudien er tilsluttet Verdens helseorganisasjons (WHOs) europeiske program for oppfølging av barnevekst, og gjennomføres med støtte fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Vi håper du vil la barnet ditt delta i Barnevekststudien 2019!