Kontakt oss om emnet

Kontaktskjema

|

Oppdatert


For helsepersonell

  • For helsepersonell som har spørsmål om prøvetaking og diagnostikk ved skogflåttencefalitt, tlf: 902 08 471 (kl. 09–15).
  • Prøvemottak ved Avdeling for Virologi, tlf: 21 07 92 85.
  • Rådgivning for helsepersonell om vaksiner og vaksinasjon, tlf: 21 07 70 00 (man-fre kl. 13:00-14:30).

For privatpersoner

  • Publikum som har spørsmål om flåttens biologi og levevis, kan ringe Skadedyrtelefonen, tlf: 21 07 77 00 (man-fre kl. 13–14).

For spørsmål som ikke haster:

OBS! Bruk aldri e-post til å oppgi sensitiv informasjon til FHI!  Personopplysninger som du oppgir i e-poster til oss er omfattet av hva som er arkivverdig etter arkivloven og arkivforskriften, og slike henvendelser skal lagres i instituttets arkivsystem. Her vil vi behandle personopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og annen relevant informasjon. Slik registrering, lagring og oppbevaring vil skje i henhold til arkivlovgivningen.   

Publisert | Oppdatert