Hopp til innhold

Rapport

Strategimøte nr 30, 2016 Mykobakteriediagnostikk

Det 30. strategimøte i regi av Referansegruppen for eksterne kvalitetsvurderinger i bakteriologi, mykologi og parasittologi omhandlet mykobakteriediagnostikk og ble avholdt26.10.2016.

Strategirapport bakteriologi nr. 30_omslag.jpg

Det 30. strategimøte i regi av Referansegruppen for eksterne kvalitetsvurderinger i bakteriologi, mykologi og parasittologi omhandlet mykobakteriediagnostikk og ble avholdt26.10.2016.


Hovedbudskap

Det 30. Strategimøte i regi av Referansegruppen for eksterne kvalitetsvurderinger i bakteriologi, mykologi og parasittologi omhandlet mykobakteriediagnostikk og ble avholdt 26.10.2016 på Gjestehuset Lovisenberg i Oslo. På møtet deltok 38 personer fra landets medisinsk-mikrobiologiske laboratorier.

Ansvarlig programkomité, som også har ferdigstilt denne avsluttende rapporten, var Heidi Syre, Astri Lervik Larsen og Anne Torunn Mengshoel (leder).

Rapporten inneholder sammendrag med anbefalinger, bakgrunnsinformasjon og innleggene som ble holdt på møtet. Sammendrag og anbefalinger er ført i pennen av programkomiteen i forståelse med de ansvarlige for innleggene i etterkant av møtet.

Bakgrunnsinformasjonen er ført i pennen av de ansvarlige for innleggene i forståelse med programkomiteen, og ble sendt ut til deltakerne i forkant av møtet.

Nedlastbar pdf

Om rapporten

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: H Syre, AL Larsen, AT Mengshoel.
  • ISSN elektronisk: 0804-8444