Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv
Rapport

Strategimøte nr 30, 2016 Mykobakteriediagnostikk

Det 30. strategimøte i regi av Referansegruppen for eksterne kvalitetsvurderinger ibakteriologi, mykologi og parasittologi omhandlet mykobakteriediagnostikk og ble avholdt26.10.2016.

Nedlastbar pdf

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: H Syre, AL Larsen, AT Mengshoel.
  • ISSN ELEKTRONISK: 0804-8444

Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Det 30. Strategimøte i regi av Referansegruppen for eksterne kvalitetsvurderinger i
bakteriologi, mykologi og parasittologi omhandlet mykobakteriediagnostikk og ble avholdt
26.10.2016 på Gjestehuset Lovisenberg i Oslo. På møtet deltok 38 personer fra landets
medisinsk-mikrobiologiske laboratorier.

Ansvarlig programkomité, som også har ferdigstilt denne avsluttende rapporten, var Heidi
Syre, Astri Lervik Larsen og Anne Torunn Mengshoel (leder).

Rapporten inneholder sammendrag med anbefalinger, bakgrunnsinformasjon og innleggene
som ble holdt på møtet. Sammendrag og anbefalinger er ført i pennen av programkommiteen
i forståelse med de ansvarlige for innleggene i etterkant av møtet.

Bakgrunnsinformasjonen er ført i pennen av de ansvarlige for innleggene i forståelse med
programkomiteen, og ble sendt ut til deltakerne i forkant av møtet.

Strategirapport bakteriologi nr. 30_omslag.jpg