Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapport

Strategimøte nr 29, 2015 Bakteriologisk fecesdiagnostikk

  • Utgitt: 2018
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: AL Wester, HC Villmones, T Tjade.
  • ISSN ELEKTRONISK: 0804-8444
Strategirapport bakteriologi nr. 29_omslag.jpg

Det 29. Strategimøte i regi av Referansegruppen for eksterne kvalitetsvurderinger i bakteriologi,mykologi og parasittologi handlet om ”Bakteriologisk fecesdiagnostikk”.

Nedlastbar pdf

Har du funnet en feil?

Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Det 29. Strategimøte i regi av Referansegruppen for eksterne kvalitetsvurderinger i bakteriologi, mykologi og parasittologi handlet om ”Bakteriologisk fecesdiagnostikk” og ble avholdt 30.10.2015 i Oslo. På møtet deltok 51 representanter fra landets medisinsk-mikrobiologiske laboratorier.Ansvarlig programkomité, som også har ferdigstilt denne avsluttende rapporten, var Astrid Louise Wester (leder), Heidi Cecilie Villmones og Trygve Tjade. Rapporten inneholder en innledende og oppsummerende del som til dels er ført i pennen av programkomiteen i forståelse med forfatterene av innleggene, til dels av forfatterne av innleggene,i tillegg gjengis et gjennomarbeidet sammendrag av forelesernes innlegg med referanser som ble sendt ut til alle deltakere i forkant av møtet.