Hopp til innhold

Rapport

Strategimøte 2016: Kvalitetskontroll av infeksjonsserologiske metoder

I regi av «Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi» ble det holdt strategimøte om «Kvalitetskontroll av infeksjonsserologiske metoder» den 27. oktober 2016. Møtet og den påfølgende rapport skal være en praktisk «brukerhåndbok» som gir veiledning i hvordan de ulike krav til kvalitetskontroll av infeksjonsserologiske analyser kan oppfylles i samsvar med akkrediteringsstandarden.

Strategimøte 2016 Kvalitetskontroll av infeksjonsserologiske metoder.JPG

I regi av «Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi» ble det holdt strategimøte om «Kvalitetskontroll av infeksjonsserologiske metoder» den 27. oktober 2016. Møtet og den påfølgende rapport skal være en praktisk «brukerhåndbok» som gir veiledning i hvordan de ulike krav til kvalitetskontroll av infeksjonsserologiske analyser kan oppfylles i samsvar med akkrediteringsstandarden.


Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

For 15 år siden, i 2001, arrangerte «Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi» et strategimøte med tittel «Kvalitetskontroll av serologiske analyser». På det tidspunktet var akkreditering innen mikrobiologi i sin aller spedeste begynnelse som bare noen få laboratorier hadde begynt å «snuse på». Akkrediteringsstandarden som gjaldt den gang, NS-ISO 17025, var en generell laboratoriestandard hvor mange formuleringer var fremmed for vårt fagområde. Denne standarden er senere for medisinske laboratorier erstattet av en mer tilpasset standard, NS-ISO 15189, som ikke bare er rettet mot laboratoriets driftsmessige og analytiske virksomhet, men som også har klart fokus på brukerne av laboratorietjenestene og deres behov. Det betyr at tolkning og formidling av svar er blitt en viktig del når kvalitetsarbeidet skal tilrettelegges og vurderes. Siden 2001 har det også vært en betydelig endring i hvilke metoder som anvendes innen infeksjonsserologisk diagnostikk. Mange metoder er faset ut, og mange nye ulike instrumenter er kommet inn. Nå er også mange laboratorier akkreditert og har derfor fått et mer bevisst forhold til de ulike kvalitetskontrollelementene. Referansegruppen har derfor funnet tiden moden for igjen å ta opp dette temaet i strategimøtesammenheng.

Tanken og ønsket for programkomiteen har vært at møtet og den påfølgende rapport skal være en praktisk «brukerhåndbok» som gir veiledning i hvordan de ulike krav til kvalitetskontroll av infeksjonsserologiske analyser kan oppfylles i samsvar med akkrediteringsstandarden. Vi håper resultatet fyller denne intensjonen.

Pål A. Jenum Leder av programkomitéen

Nedlastbar.

Om rapporten

  • Utgitt: 2017
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Jenum PA, Dorenberg DH, Hvidsten D, Kommedal Ø.
  • ISBN elektronisk: 978-82-8082-858-3