Hopp til innhold

Rapport

Strategimøte 2015: Laboratoriediagnostikk ved nye og utbruddsaktuelle virusinfeksjoner (Strategirapport)

Rapporten inneholder oppsummering og anbefalinger slik det kom fram på møtet, samt sammendrag av foredragene (manuskriptene) som er gjengitt i sin helhet.  I regi av Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi ble det holdt strategimøte om den 29. oktober 2015.

Strategimøte 2015.jpg

Rapporten inneholder oppsummering og anbefalinger slik det kom fram på møtet, samt sammendrag av foredragene (manuskriptene) som er gjengitt i sin helhet.  I regi av Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi ble det holdt strategimøte om den 29. oktober 2015.


Bestill

Last ned:

Sammendrag

I regi av «Referansegruppe for ekstern kvalitetssikring i virologi og serologi» ble det holdt strategimøte om «Laboratorieberedskap ved nye og utbruddsaktuelle virusinfeksjoner» den 29. oktober 2015 ved Gjestehuset, Lovisenberg, i Oslo.

Bakgrunnen for valg av tema var at det den siste tiden har blitt rapportert om flere utbrudd av nye «emerging» og kjente «re-emerging» virus. Det store ebolautbruddet i Vest-Afrika i 2014, samt oppdagelsen av et nytt coronavirus som ga alvorlig luftveisinfeksjon i 2012, viste behovet for beredskap innen dette feltet. Siden det kreves nær kommunikasjon med Folkhälsomyndigheten i Sverige vedrørende diagnostikk av viral blødningsfeber ble foredragsholder fra Stockholm invitert. Intensjonen med programmet var å sette fokus på utbruddsaktuelle virusinfeksjoner men ikke å gi en fullstendig oversikt over feltet.

Rapporten inneholder oppsummering og anbefalinger slik det kom fram på møtet, samt sammendrag av foredragene (manuskriptene) som er gjengitt i sin helhet. I tillegg har det etter tillatelse fra foredragsholderne blitt vedlagt bildene fra presentasjonene på møtet. 

Nedlastbar.

Om rapporten

  • Utgitt: 2016
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Pris: 0kr
  • Forfattere: Dudman, Susanne G.; Samdal, Helvi Holm; Dorenberg, Dagny Haug; Christensen, Andreas; Skaare, Dagfinn.
  • ISBN trylt: 978-82-8082-628-2