Hopp til innhold

Skjema

Samtykkeskjema for barnehagestudien i SOL-studien

Spørreskjemaet er en del av Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa), herunder Språk- og læringsstudien (SOL-studien). Skjemaet skal bidra til at vi får mer kunnskap om hvilke forhold i barnehagen som faktisk bidrar til en positiv utvikling av barnas lek og sosiale kompetanse.


    Om trykksaken

  • Utgitt: 2019
  • Av: Folkehelseinstituttet