Hopp til innhold

Skjema

Melding om mistenkt bivirkning etter vaksinasjon

Skjemaer som skal benyttes for meldinger om bivirkninger etter vaksinasjon foreligger på bokmål og nynorsk. Skjemaene lastes ned som PDF-filer og kan fylles ut elektronisk i Acrobat Reader. Skjema skal gå som vanlig postforsendelse til adressat.

Bilde Melding om mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon.PNG

Melding om mistenkte bivirkninger etter vaksinasjon 

Helsepersonell som i sin yrkespraksis får mistanke om en alvorlig bivirkning etter vaksinasjon har plikt til å melde dette så snart det blir kjent. Ved mistanke om alvorlige bivirkninger skal melding sendes Folkehelseinstituttet, som vurderer sannsynligheten for at hendelsen var forårsaket av vaksinen, og innhenter ytterligere opplysninger når dette er nødvendig. Resultatet av vurderingen sendes tilbake til melder.  

Nærmere beskrivelse av hvilke opplysninger som bør meldes finnes på meldeskjemaet.

Utfylt skjema sendes per post i lukket konvolutt merket BIVAK til Folkehelseinstituttet, Postboks 222 Skøyen, 0213 Oslo.

For pasienter/ privatpersoner

Personer som har opplevd uvanlige eller alvorlige symptomer som de mistenker skyldes vaksine anbefales å ta kontakt med den som har satt vaksinen, slik at denne kan rapportere til Folkehelseinstituttet.


    Om trykksaken

  • Utgitt: Januar 2019
  • Av: Folkehelseinstituttet