Hopp til innhold

Skjema

Mal for tuberkulosekontrollprogram for kommunane i Sogn og Fjordane

Tuberkulosekontrollprogrammet skal vere ein del av smittevernplanen til kommunar og regionale helseføretak. Det skal innehalde rutinar som skal sikre adekvat undersøking av blant anna risikogrupper.

tuberkuloseprogram_sogn_og_fjordane.JPG

Nedlastbar pdf-fil

    Om trykksaken

  • Utgitt: 2019
  • Av: Helse Førde