Hopp til innhold

Informasjonsark

Informasjon til foreldre om bruk av gelatin i MMR-vaksine

På bakgrunn av spørsmål om bruk av gelatin i MMR-vaksine har Folkehelseinstituttet utarbeidet et informasjonsskriv som forklarer hvorfor modifisert gelatin brukes i enkelte vaksiner, hva dette innebærer og hvorfor vaksiner med gelatin vanligvis kan aksepteres av personer som av ulike årsaker ikke spiser svin. Skrivet er laget til foreldre som er usikre på betydningen av innholdet av gelatin fra svin og kan deles ut til foreldre som spesielt etterspør denne informasjonen. Skrivet er basert på tilsvarende informasjonsskriv utarbeidet av Public Health England.