Hopp til innhold

Rapport

Voldsutsatt ungdom i Norge

Forekomsten av vold og seksuelle overgrep blant 10. klassinger i Oslo, Hedmark, Oppland, Nordland, Troms og Finmark varierer. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS). Ungdom i Oslo og de tre nordligste fylkene rapporterer om mest vold og seksuelle overgrep.

Voldsutsatt ungdom i Norge.

Forekomsten av vold og seksuelle overgrep blant 10. klassinger i Oslo, Hedmark, Oppland, Nordland, Troms og Finmark varierer. Det viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet i samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS). Ungdom i Oslo og de tre nordligste fylkene rapporterer om mest vold og seksuelle overgrep.


Sammendrag

I Oslo har hver fjerde gutt vært utsatt for vold fra andre ungdommer det siste året, mens Finnmark hadde den høyeste andelen som har vært utsatt for seksuelle overgrep og vold fra voksne.

Rapporten ”Voldsutsatt ungdom i Norge” er basert på selvrapportere opplysninger fra
15- 16 åringer i årene 2000- 2004 i forbindelse med Folkehelseinstituttets ungdomsundersøkelser i Oslo, Hedmark, Oppland, Nordland, Troms og Finnmark.

Ungdommene i undersøkelsen har svart på spørsmål om de har vært utsatt for vold i løpet av de 12 siste månedene (blitt slått, sparket eller lignende) fra annen ungdom eller voksne, og om de har vært utsatt for seksuelle overgrep (blotting, beføling, ufrivillig samleie m. m.).

Det er andre ungdommer som står for den største delen av volden ungdommene opplever.

Kun nedlastbar.

Om rapporten

  • Utgitt: Januar 2008
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Line Schou, Grete Dyb, Sidsel Graff-Iversen.