Hopp til innhold

Rapport

Utredning om bruk av BCG-vaksine i Norge

Folkehelseinstituttet nedsatte en arbeidsgruppe i 2007 med mandat til å vurdere bruken av BCG-vaksine i Norge på nytt og foreslå eventuelle endringer. Gruppen bestod av medlemmer fra Folkehelseinstituttet, sykehus og kommunehelsetjenesten.

Folkehelseinstituttet nedsatte en arbeidsgruppe i 2007 med mandat til å vurdere bruken av BCG-vaksine i Norge på nytt og foreslå eventuelle endringer. Gruppen bestod av medlemmer fra Folkehelseinstituttet, sykehus og kommunehelsetjenesten.


Sammendrag

Utredningen munnet ut i følgende anbefalinger for endringer i bruk av BCG-vaksine:

  • Allmenn BCG-vaksinasjon for ungdom utgår fra barnevaksinasjonsprogrammet for norsk ungdom.
  • BCG-vaksine fortsetter som programvaksine for barn med økt risiko for å bli smittet med tuberkulose.
  • BCG-vaksinering fortsetter som tilbud til yngre personer med særlig risiko for smitte

Denne utredningen dannet grunnlaget for Folkehelseinstituttets anbefaling til Helse - og omsorgsdepartementet om at BCG-vaksinasjon skulle utgå fra barnevaksinasjonsprogrammet fra skoleåret 2009/2010.

Om rapporten

  • Utgitt: Januar 2009