Hopp til innhold

Forskningsomtale

Usikker effekt av implantat for heroinavhengige

Det er usikkert om naltreksonimplantat eller -depot kan redusere rusmiddelavhengiges bruk av opioider eller holde dem lenger i behandling enn om pasienten tilbys annen eller ingen behandling.

Det er usikkert om naltreksonimplantat eller -depot kan redusere rusmiddelavhengiges bruk av opioider eller holde dem lenger i behandling enn om pasienten tilbys annen eller ingen behandling.


Hovedbudskap

Det er usikkert om naltreksonimplantat eller -depot kan redusere rusmiddelavhengiges bruk av opioider eller holde dem lenger i behandling enn om pasienten tilbys annen eller ingen behandling. Det konkluderer en Cochrane-oversikt der forskere fra Kunnskapssenteret har vært med.

Naltrekson er et middel som motvirker virkningen av opioider (opioidantagonist). Middelet kan brukes for å hindre at personer som har gjennomgått avgiftning faller tilbake til regelmessig opioidbruk. Det har vært store forventninger til at naltrekson kan bli nyttig i behandling av rusmiddelavhengige.

Kun én depotstudie

Den systematiske Cochrane-oversikten gjennomgår all relevant forskning om virkninger av naltreksonimplantatet eller -depot, og skadevirkninger uavhengig av om diagnose er gjennomgått.

Forskerne fant kun én randomisert kontrollert studie som undersøkte virkninger av naltreksondepot. I denne studien ble 60 personer med opioidavhengighet fordelt tilfeldig i tre grupper. Deltakerne i den ene gruppen fikk en depotinjeksjon på 384 mg naltrekson, den andre gruppen fikk 192 mg, og den tredje fikk narremedisin (placebo).

Gruppen som fikk 384 mg naltrekson var flere dager i behandling enn de som fikk 192 mg eller placebo. Dette kan tyde på at jo lenger virkning naltreksonen har (jo større dose), desto lenger blir pasientene i behandling.

Mangler dokumentasjon om skadevirkninger

17 inkluderte studier undersøkte skadevirkninger av naltreksonimplantat/-depot, uavhengig av diagnose.

Det kom lite informasjon ut av studiene. Årsaken til dette var at mange manglet kontrollgrupper, og at bi- og skadevirkninger var mangelfullt rapportert.

Randomiserte kontrollerte studier viste at alkoholavhengige var mer utsatt for irritasjoner ved injeksjonsstedet enn de som fikk placebo.

Blant opioidavhengige fant ikke forskerne noen forskjell mellom behandlings- og kontrollgruppene.

- Med den forskningen som foreligger kan vi ikke ta stilling til virkninger og skadevirkninger forbundet med naltreksonimplantat eller -depot. Mer veldesignet forskning er nødvendig for å kunne svare på disse spørsmålene, sier forsker Hege Kornør.

Oversikten er utarbeidet av forskere ved Kunnskapssenteret og Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF), UiO.

Kilde:

Lobmaier P, Kornør H, Kunøe N, Bjørndal A. Sustained-Release Naltrexone For Opioid Dependence. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 2. Art. No.: CD006140. DOI: 10.1002/14651858.CD006140.pub2.

Les Cochrane-oversikten her…

Sammendrag

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2008
  • Forfattere: Kornør H, Bjørndal A.