Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Ungdom og rusmidler»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Ungdom og rusmidler

Statistikk

Ungdom og rusmidler

Publisert Oppdatert

Rapporten bygger på to parallelle spørreundersøkelser om bruk av rusmidler som SIRUS har gjennomført i aldersgruppen 15 til 20 år.

Rapporten bygger på to parallelle spørreundersøkelser om bruk av rusmidler som SIRUS har gjennomført i aldersgruppen 15 til 20 år.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2009
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Vedøy TF, Skretting A.
  • ISSN trykt: 1502-8178
  • ISBN trykt: 978-82-7171-322-5
Bestill

Last ned:

Sammendrag

Rapporten bygger på to parallelle spørreundersøkelser om bruk av rusmidler som SIRUS har gjennomført i aldersgruppen 15 til 20 år. Den ene omfatter ungdom i Oslo og er gjennomført hvert år siden 1968. Den andre omfatter ungdom fra hele landet inkludert Oslo og ble foretatt første gang i 1986 og årlig fra 1990. Rapporten er utarbeidet av stipendiat Tord Finne Vedøy og forskningsleder Astrid Skretting.

Alkohol
Ungdommens forbruk av alkohol viste en klar økning fra midten av 90-tallet til årtusenskiftet, mens det i de senere år har gått noe tilbake. Gutter drikker klart mer enn jenter. I de siste år har gjennomsnittlig debutalder vært i underkant av 15 år for øl, omkring 15 år for ”rusbrus” og omkring 15,5 år for vin og brennevin. Den gjennomsnittlige debutalderen for de ulike drikkesortene har gått noe opp i de senere år.

For de siste par-tre år, oppgir 2 av 3 ungdommer fra 15 til 20 år at de har vært beruset i løpet av siste seks måneder og ca. 10 prosent at de har vært beruset mer enn 25 ganger siste halvår. I underkant av 20 prosent oppgir å ha vært beruset mer enn 50 ganger hittil i livet, mens i overkant av 25 prosent oppga det samme rundt årtusenskiftet.

Endret normklima
En interessant tendens er at til tross for at andelen ungdom som har vært beruset og opplevd negative følger av alkoholbruk er lavere nå enn på slutten av 1990-tallet, er det flere som mener at andre ungdom drikker for mye. Det kan tyde på et endret normklima blant ungdom, der bruk av alkohol er mindre akseptert nå enn for ti år siden.

Cannabis
Også for cannabis, økte andelen 15-20 åringer som oppga at de hadde brukt stoffet noen gang i siste halvdel av 1990-tallet. Ved årtusenskiftet oppga i underkant av 20 prosent på landsbasis og i underkant av 30 prosent i Oslo at de noen gang hadde brukt hasj eller marihuana. Etter årtusenskiftet har det imidlertid vært en nedgang til i overkant av 10 prosent på landsbasis og i underkant av 20 prosent i Oslo. Det er liten forskjell mellom gutter og jenter når det gjelder bruk av cannabis.

Andelen ungdom som er blitt tilbudt hasj eller tror de kan klare å skaffe hasj har også gått ned det siste tiåret, samtidig som færre ønsker at stoffet skal bli legalt.

Amfetamin og ecstasy ned, kokain stabilt
Man finner den samme nedgangen i bruk av amfetamin og ecstasy det siste tiåret som for cannabis. Kokain er det eneste stoffet som skiller seg ut, ved at det er stabilt i overkant av to prosent som har brukt det noen gang.

Røyking ned, snus opp
Andelen ungdom som røyker tobakk har gått markant ned. Mens det var ca. 30 prosent av jentene og 25 prosent av guttene som røykte i 1986 er det nå ca. 10 prosent av jentene og under 10 prosent av guttene som røyker. Samtidig har snusbruken gått markant opp, spesielt de senere år og i 2008 snuste ca. 14 prosent av guttene og i underkant av 6 prosent av jentene.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.