Hopp til innhold

Rapport

Tobakksavgiften som helsepolitisk styringsinstrument

Evaluering av det offentlige tobakksforebyggende arbeidet i Norge 2003-2007.

Evaluering av det offentlige tobakksforebyggende arbeidet i Norge 2003-2007.


Sammendrag

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.

 

    Om rapporten

  • Utgitt: 4/2005
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Lund KE.
  • ISSN trykt: 1503-454X
  • ISBN trylt: 978-82-7171-272-1