Hopp til innhold

Valgte elementer er lagt i handlekurven

Gå til handlekurv

Rapport

Tilbud til barn av foreldre med rusmiddelproblemer

  • Utgitt: 1/2006
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Solbakken BH, Lauritzen G.
  • ISSN TRYKT: 1502-8178
  • ISBN TRYKT: 978-82-7171-281-5

Andre delrapport om tilbud til barn av foreldre med rusmiddelproblemer som SIRUS har skrevet på oppdrag fra Barne- og familiedepartementet.


Har du funnet en feil?

Bestill

Last ned:

Sammendrag

Dette er den andre delrapporten om tilbud til barn av foreldre med rusmiddelproblemer som SIRUS har skrevet på oppdrag av Barne- og familiedepartementet. Første delrapport omhandler barn innlagt sammen med foreldre i behandling (SIRUS rapport 5/2005). Bakgrunnen for delrapport 2 er behovet for økt kunnskap om hele spekteret av støtte- og behandlingstilbud i Norge for barn av rusmiddelbrukende foreldre.

Rapporten konkluderer med at det er det planlagte samspillet mellom de spesifikke rusmiddeltiltakene og de generelle støtte- og behandlingstilbudene for barn, ungdom og familier som synes å fungere. Det anbefales derfor at det utarbeides en overordnet strategi for kompetanseutvikling på rusmiddelrelaterte temaer innen familier for førstelinjens sosial- og helsetjenester, barnehager, skoler og spesialisthelsetjenester.

Rapporten gir bl.a. følgende faglige anbefalinger:

•Intensivert innsats overfor gravide misbrukere for å forebygge rusmiddelrelaterte skader i svangerskap og forankret ansvar for tett oppfølging av barna frem til skolealder.

•De gruppebaserte tilbudene utviklet for barn i skolealder samles i et nettverk for erfaringsutveksling og fagutvikling.

•Ivaretakelse av barna må innarbeides i behandlingstiltakene for rusmiddelmisbrukere. Tiltakene må få ansvar for at barnas situasjon blir utredet og ivaretatt.

•Samle erfaringskompetanse og teoretisk kompetanse i tidsavgrensete nettverk.

•Utvikle et forskernettverk for å koordinere ny evaluering og forskning med allerede pågående studier i feltet.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.