Hopp til innhold

Rapport

The Oslo Immigrant Health Profile

Det er stor helsemessig forskjell mellom grupper av innvandrere i Oslo. Sammenlignet med nordmenn er også ulikhetene store. Forskjellene viser seg både når det gjelder risikofaktorer og aktuelle sykdommer. Dette kommer fram i denne rapporten fra Folkehelseinstituttet. Her er fem av de største innvandrergruppene sammenlignet med hverandre og med den norske befolkningen. Rapporten er laget for å kunne målrette helsetilbudene bedre.

The Oslo Immigrant Health Profile.

Det er stor helsemessig forskjell mellom grupper av innvandrere i Oslo. Sammenlignet med nordmenn er også ulikhetene store. Forskjellene viser seg både når det gjelder risikofaktorer og aktuelle sykdommer. Dette kommer fram i denne rapporten fra Folkehelseinstituttet. Her er fem av de største innvandrergruppene sammenlignet med hverandre og med den norske befolkningen. Rapporten er laget for å kunne målrette helsetilbudene bedre.


Bestill

Last ned:

Om rapporten

  • Utgitt: Desember 2008
  • Forfattere: Bernadette N. Kumar med flere.