Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Tannhelsestatus i Norge. En oppsummering av eksisterende kunnskap»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

 • Tannhelsestatus i Norge. En oppsummering av eksisterende kunnskap

Rapport

Tannhelsestatus i Norge. En oppsummering av eksisterende kunnskap

Publisert Oppdatert

Rapporten Tannhelsestatus i Norge er en oppsummering av de dataene som i dag finnes på området tannhelse–tannsykdommer.

Rapport forside

Rapporten Tannhelsestatus i Norge er en oppsummering av de dataene som i dag finnes på området tannhelse–tannsykdommer.


Om rapporten

 • Utgitt: April 2009
 • Av: Folkehelseinstituttet
 • Pris: 0kr
 • Forfattere: Lyshol H og Biehl A.
 • ISSN trykt: 1503-1403
 • ISSN elektronisk:
 • ISBN trykt: 978-82-8082-313-7
 • ISBN elektronisk: 978-82-8082-314-4
Bestill

Last ned:

Hovedbudskap

Noen resultater fra rapporten Tannhelsestatus i Norge.

 • På landsbasis ser det ut til at andelen kariesfrie 3- og 5-åringer i 2007 er større en noen gang tidligere; ca 85–90 prosent av 3-åringene og 75 prosent av 5-åringene.
 • Blant 12-åringene var under 20 prosent kariesfri i 1985, mens andelen kariesfri 12-åringer har ligget over 40 prosent siden 1995, med en del svingninger.
 • Gjennomsnittsrekrutten hadde i 1968 13,7 tenner med fyllinger, mens gjennomsnittet i 2008 var 4,8. Imidlertid økte andelen med erosjonsskader på tennene blant rekruttene fra 3 prosent i 1990 til 7 prosent i 1999.
 • Tannhelsen hos de undersøkte gruppene som representerer den voksne normalbefolkningen har forbedret seg betydelig i løpet av de siste tiårene. Trøndelagsundersøkelsene viste bl. a. at i aldersgruppen 34–44 år ble andelen tenner med hull halvert i perioden 1973–2006.
 • Andelen eldre som kun hadde egne tenner, har økt fra 1996 til 2004. Det vil si at det sees en bedring også blant eldre som i utgangspunktet vokste opp i en tid preget av begrenset tilbud og oppfølging av tannhelsen. Samtidig har en betydelig andel av de eldre smerter og/eller spisevansker
 • Tilbud om tannbehandling for grupper med spesielle behov varierer mellom fylkene, ettersom det er opptil den enkelte fylkeskommune å velge hvilke grupper som skal prioriteres.
 • FUTT-undersøkelsen viste at nær hundre prosent av de rusmiddelavhengige hadde behov for tannbehandling. En annen undersøkelse av 227 pasienter med dobbeltdiagnose rus-psykiatri i 2006–2008 avdekket store behandlingsbehov – for eksempel hadde aldersgruppen 30–39 år i snitt nesten 8 tenner med karies, ti ganger så mange som en lignende aldersgruppe i Trøndelagsundersøkelsen i 2006.
 • Rapporten gir også en oppsummering av data på faktorer knyttet til andre sykdommer i munnhulen.

Basert på den kunnskapen som finnes i dag er det vanskelig å konkludere med i hvilken grad det er sosiale ulikheter i tannhelse i Norge.

Sammendrag

Kort om rapporten

Man vet relativt lite om befolkningens tannhelse i Norge. Mens den offentlige tannhelsetjenesten gir rutinemessige data om barns tannhelse, er det ingen regelmessig innsamling av slike data i den voksne befolkningen. Det finnes heller ikke noe sentralt register som kan fortelle hvordan det står til med befolkningens tannhelse. 
 
Denne rapporten er en oppsummering av de dataene som per i dag finnes på området tannhelse/tannsykdommer i Norge. Rapporten er basert på data fra studier av barn og unge, rekrutter, voksne og eldre, samt enkelte spesielt utsatte grupper. Mange av disse studiene er geografisk avgrenset og derfor ikke nødvendigvis representative for den norske befolkningens tannhelse.
 
Rapporten gir også en oppsummering av data på faktorer knyttet til andre sykdommer i munnhulen. For noen tilstander, for eksempel leppe- og ganespalte samt kreft i munnhulen, har vi lett tilgang på data fra registre. Datatilfanget er imidlertid langt dårligere for andre tilstander i munnhulen. 
 
De viktigste funnene er oppsummert i et sammendrag først i rapporten, kapittel for kapittel:
 • Barn og unges tannhelse
 • Rekrutters tannhelse
 • Voksnes tannhelse
 • Eldres tannhelse
 • Grupper med spesielle behov
 • Egenvurdert tannhelse
 • Tanntap og tannløshet
 • Kreft i munnhule og svelg
 • Andre lidelser i munnhulen
 • Sosial ulikhet og tannhelse