Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Studenter og rusmidler»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Studenter og rusmidler

Rapport

Studenter og rusmidler

Publisert Oppdatert

Rapporten bygger på en spørreundersøkelse med 1655 studenter ved Universitetet i Oslo om bruk av alkohol og andre rusmidler, røyking og pengespill.

Rapporten bygger på en spørreundersøkelse med 1655 studenter ved Universitetet i Oslo om bruk av alkohol og andre rusmidler, røyking og pengespill.


Om rapporten

  • Utgitt: 4/2007
  • Av: Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
  • Forfattere: Tefre EM, Amundsen A, Nordlund S, Lund KE.
  • ISSN trykt: 1502-8178
  • ISBN trykt: 978-82-7171-302-7
Bestill

Last ned:

Sammendrag

Rapporten bygger på en spørreundersøkelse med 1655 studenter ved Universitetet i Oslo om bruk av alkohol og andre rusmidler, røyking og pengespill. Resultatene fra 2006 er sammenlignet med tall fra en tilsvarende undersøkelse i 1997. Rapporten er utarbeidet av Ellen M. Tefre, Arvid Amundsen, Sturla Nordlund og Karl Erik Lund ved SIRUS på oppdrag av Studentsamskipnaden i Oslo.

Økning i alkoholforbruk
Kvinnelige studenter har økt sitt alkoholforbruk med 28 prosent fra 1997 til 2006. For mannlige studenter er økningen på 23 prosent. Økningen er størst blant kvinnelige studenter mellom 25 og 29 år. I denne gruppen økte alkoholforbruket med 42 prosent fra 1997 til 2006.

Mer hver gang
Økningen i forbruket skyldes at studentene drikker mer hver gang de drikker, ikke at de drikker oftere. Fortsatt har mannlige studenter oftere et høyt alkoholinntak enn kvinner. Der mennene i gjennomsnitt drakk fire halvlitere øl eller mer 3,3 ganger i måneden, gjorde kvinnene det samme i underkant av to ganger i måneden.

Aldersuavhengig
Studenters drikkemønster er mer uavhengig av alder enn befolkningen ellers. De mannlige studentene over 25 år drikker like mye som de yngste studentene og alkoholforbruket holder seg stabilt høyt også etter at de har fylt 30 år, i motsetning til resten av befolkningen.

Negative konsekvenser
I følge internasjonal standard har 40 prosent av kvinnene og 32 prosent av mennene et drikkemønster som, hvis det blir opprettholdt over tid, kan innebære en høy eller alvorlig risiko for alkoholrelaterte helseskader. Selv om de drikker mer rapporterte ikke studentene selv om flere negative konsekvenser av drikkingen nå enn i 1997. Høyere toleranse for fyll, endringer i studentmassen og større spredning av forbruket er mulige forklaringer på dette.

Hasj og kokain
I likhet med alkohol økte omfanget av illegal rusmiddelbruk fra 1997 til 2006. Fire av ti studenter har prøvd hasj, som er det mest utbredte illegale rusmidlet blant studenter. Åtte prosent har forsøkt kokain, men det var få som har testet andre illegale stoffer.

Tobakk
Det er færre dagligrøykere, men flere av-og-til røykere blant studenter sammenlignet med jevnaldrende. Det er dobbelt så mange kvinnelige studenter som bruker snus, mens snusbruk blant menn ligger på landsgjennomsnittet for aldersgruppen.

Dette er en rapport fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS). SIRUS ble en del av Folkehelseinstituttet 01.01.2016.