Hopp til innhold

Rapport

Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid

Hensikten med rapporten har vært å trekke fram noen av de viktigste områdene med vekt på vitenskaplig dokumentasjon. Det er lagt vekt på norske undersøkelser da det på grunn av ulik sosial kontekst kan være vanskelig å overføre resultater fra ett land til et annet. Rapporten er delt i to hoveddeler, en for voksne og en for barn og unge.

Hensikten med rapporten har vært å trekke fram noen av de viktigste områdene med vekt på vitenskaplig dokumentasjon. Det er lagt vekt på norske undersøkelser da det på grunn av ulik sosial kontekst kan være vanskelig å overføre resultater fra ett land til et annet. Rapporten er delt i to hoveddeler, en for voksne og en for barn og unge.


    Om rapporten

  • Utgitt: 2006
  • Forfattere: Odd Steffen Dalgard med flere.