Hopp til innhold

Forskningsomtale

Selvundersøkelse av egne bryst gir muligens ingen helsegevinst

Kvinner som regelmessig undersøker brystene sine selv har muligens ikke mindre sjanse for å dø av brystkreft enn de som ikke gjør det. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Kvinner som regelmessig undersøker brystene sine selv har muligens ikke mindre sjanse for å dø av brystkreft enn de som ikke gjør det. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.


Hovedbudskap

Hva er brystkreft og hva er selvundersøkelse av bryst?

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner og omtrent 8 % av norske kvinner vil få brystkreft i løpet av livet. Ca 2500 kvinner får diagnosen i Norge hvert år. Brystkreft arter seg først og fremst som en svulst bestående av kreftceller i et eller begge bryst. Vi vet ikke sikkert hva årsakene til brystkreft er, men risiko synes å være knyttet til arv, hormonelle faktorer, sosioøkonomiske forhold, høyde og vekt.

Selvundersøkelse av bryst vil si å gjøre seg kjent med sitt eget bryst og undersøke dette ved å kjenne etter forandringer i brystvevet. I Norge anbefales alle kvinner å undersøke egne bryst regelmessig.

Reduserer selvundersøkelse av bryst sykelighet og dødelighet hos kvinner?

Studiene viste at regelmessig selvundersøkelse av bryst over en 10-årsperiode sammenlignet med ingen selvundersøkelse:

  • Muligens ikke har noen innvirkning på død forårsaket av brystkreft.
  • Muligens ikke har noen innvirkning på antall identifiserte krefttilfeller.
  • Muligens ikke har noen innvirkning på antall forstadier av kreft som oppdages.
  • Muligens ikke har noen innvirkning på antall Ti-tumores (<2 cm) som oppdages.
  • Trolig fører til litt flere biopsiundersøkelser.
  • Trolig fører til litt flere biopsiundersøkelser med benign biopsi (prøver av friskt vev).

Resultattabell

Tabell 1. Oversikt over resultatene

Utfall

Selvundersøkelse av bryst

Ingen selvundersøkelse

 

Kvalitet på dokumentasjonen

Død forårsaket av brystkreft

105 av 1 000 000

(kan være så få som 90 eller så mange som 124)

100 av 1 000 000

Lav

Identifiserte krefttilfeller

735 av 1 000 000

(686 til 798)

 

700 av 1 000 000

Lav

Forstadier til kreft

~0 av 1 000 000

~0 av 1 000 000

Lav

T1-tumors (< 2 cm)

226 av 1 000 000

(198 til 256)

200 av 1 000 000

Lav

Totalt antall biopsiundersøkelser (både benigne og kreft)

2448 av 1 000 000

(2352 til 2560)

1600 av 1 000 000

Middels

Totalt antall biopsier med benign biopsi

1692 av 1 000 000

(1593 til 1791)

900 av 1 000 000

Middels

*Tallene vi oppgir her, er våre mest presise anslag. Der det er mulig, har vi også presentert en spennvidde fordi det er 95 % sannsynlig at tiltakets sanne effekt ligger et sted innenfor denne spennvidden.

Høy kvalitet: Det er usannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet.
Middels kvalitet: Det er sannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet. Videre forskning kan også endre estimatet.
Lav kvalitet: Det er svært sannsynlig at videre forskning vil påvirke vår tillit til effektestimatet. Videre forskning vil sannsynligvis endre estimatet.
Svært lav kvalitet: Effektestimatet er svært usikkert.

Hva er denne informasjonen basert på?

Et internasjonalt forskerteam lette etter studier som har undersøkt om regelmessig selvundersøkelse av bryst reduserer sykelighet og dødelighet hos kvinner. Forskerne fant 2 studier som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd. Studiene hadde til sammen 388 535 kvinner fra Russland og Kina. Studiene de fant sammenlignet kvinner som undersøkte brystene sine selv med kvinner som ikke gjorde det. Kvinnene var fulgt opp i 10 år.

Referanser

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2008
  • Forfattere: Sæterdal I.