Hopp til innhold

Brosjyre

Se hva jeg ser - om barnets sosiale utvikling (brosjyre)

Allerede i første leveår samhandler barn med sine omgivelser ved hjelp av blikk, kroppsspråk og lyder. På den måten lærer de å bli en del av fellesskapet. I løpet av de første tre årene, passerer barnet viktige milepæler i denne sammenhengen. De fleste vet litt om når en kan forvente at barna skal kunne sitte alene eller ta sine aller første skritt. Milepælene for sosial utvikling er ikke like velkjente. Derfor denne brosjyren.

se hva jeg ser.JPG


Kun elektronisk versjon på bokmål og engelsk.

    Om trykksaken

  • Utgitt: 2004
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • ISBN trylt: 82-8082-084-1
  • ISBN elektronisk: 82-8082-088-4