Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Rapport fra seksualvane-studiene i 1987, 1992, 1997 og 2002»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)
Ønsker du også varsler om:

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Rapport fra seksualvane-studiene i 1987, 1992, 1997 og 2002

Rapport

Rapport fra seksualvane-studiene i 1987, 1992, 1997 og 2002

Publisert Oppdatert

Folkehelseinstituttet gjennomførte i årene 1987–2008 seksualvaneundersøkelser i befolkningen hvert femte år.

Folkehelseinstituttet gjennomførte i årene 1987–2008 seksualvaneundersøkelser i befolkningen hvert femte år.


Om rapporten

  • Utgitt: 2003
  • Av: Folkehelseinstituttet
  • Forfattere: Bente Træen, Hein Stigum, Per Magnus.

Sammendrag

Kunnskap om befolkningens seksualvaner er nødvendig for å forstå, forutsi og forebygge spredning av seksuelt overførbare sykdommer slik som klamydia, humant papilloma virus (HPV), herpes og hiv/aids. Videre er slik kunnskap viktig for å forebygge uønskede svangerskap.

Seksualvaneundersøkelsene 1987–2002

Metode: Fra 1987 til 2002 sendte Folkehelsa (Nå: Folkehelseinstituttet) ut spørreskjemaer om seksualvaner til fire utvalg av 10 000 personer. I 1987 og 1992 ble personer mellom 18 og 60 år valgt ut, i 1997 og i 2002 personer mellom 18 og 49 år. Skjemaene ble returnert anonymt.

Resultater: I 1987, 1992, 1997 og 2002 var median antall partnere (halvparten av personene har en verdi som ligger under, halvparten har en verdi som ligger lavere) hittil i livet for personer uten samboende partner henholdsvis 6, 5,7 og 7 for menn og 6, 5, 6 og 6 for kvinner.

I de fire undersøkelsene brukte henholdsvis 17%, 21%, 17% og 19% kondom ved siste samleie med en ikke samboende partner. Tilsvarende tall for personer med samboende partner var noe lavere.

Antall personer som oppga å ha seksuell erfaring med en av samme kjønn økte over 15 års perioden, henholdsvis 4%,
5%, 5% og 11% for menn, og 3%, 4%, 6% og 12% for kvinner.

Konklusjoner: Trenden er at flere nordmenn er seksuelt aktive, at samleiedebutalderen går noe ned, og at andelen personer med homoseksuell erfaring øker.

Seksualvaneundersøkelsen 2008

Den siste seksualvaneundersøkelsen ble gjennomført i 2008. Denne gangen ble imidlertid svarprosenten for lav til å gi noen sikre resultater.

Spørreskjema ble i alle undersøkelsene 1987–2002 sendt ut i posten til et tilfeldig utvalg av voksne (18–60 år) i Norge. Undersøkelsen i 2008 ble gjennomført på samme måte. Denne gangen var det i tillegg til å svare via posten også mulighet til å svare på spørreskjemaet (anonymt) via internett.

Andelen som svarte på spørreskjemaet var dessverre svært lav (under 20%). I tillegg hadde en del av de som returnerte spørreskjemaet, unnlatt å svare på enkeltspørsmål.

En rask gjennomgang av utvalgte resultater tydet på at frafallet var skjevt. Den lave svarprosenten kombinert med skjevheter i frafallet antydet at resultater fra undersøkelsen var forbundet med stor grad av usikkerhet og dermed ble vanskelig å generalisere til hele befolkningen.

Forskerne bak undersøkelsen besluttet i samråd med Folkehelseinstituttet å ikke legge mer arbeid inn i undersøkelsen. Det innebærer at man ikke kommer til å gjøre analyser av svarene i undersøkelsen, og man kommer heller ikke til å koble dataene fra 2008 til de tidligere seksualvaneundersøkelsene.

Vitenskapelige publikasjoner fra seksualvaneundersøkelsene

Sundet J. M., Kvalem I. L., Magnus P., & Bakketeig L. S. (1988). Prevalence of risk-prone sexual behaviour in the general population of Norway. In The global impact of AIDS, pp. 53-63. New York: Alan R. Liss. 

Sundet J. M., Magnus P., Kvalem I. L., Grønnesby J. K., & Bakketeig, L. S. (1989). Number of sexual partners and use of condoms in the heterosexual populations of Norway-relevance to HIV-infection. Health Policy, 13, 159-67. 

Sundet J. M., Magnus P., Kvalem I. L., & Bakketeig L. S. (1990). Self-administered anonymous questionnaires in sexual behaviour research: the Norwegian experience. In Sexual behaviour and risks of HIV infection, pp. 79-96. Brussels: Publications des Facultés Universitaires Saint-Louis. 

Sundet, J. M., Magnus, P., Kvalem. I. L., Samuelsen, S. O., & Bakketeig, L. S. (1992). Secular trends and sociodemographic regularities of coital debut age in Norway. Archives of Sexual Behavior, 21, 241-52.

Statens institutt for folkehelse (1993). Rapport fra seksualvaneundersøkelsene i 1987 og 1992. Oslo: Statens institutt for folkehelse.

Stigum H., Magnus P., Veierød M., & Bakketeig L. S. (1995). Impact on sexually transmitted diseases spread of increased condom use by young females, 1987-1992. Int J Epi, 24, 813-820. 

Stigum, H., Magnus, P., Harris, J. R., Samuelsen, S. O., & Bakketeig L. S. (1997) Frequency of sexual partner change in a Norwegian population. Data distribution and covariates. American Journal of Epidemiology, 145, 636-643. 

Stigum, H. (1997). Mathematical models for the spread of sexually transmitted diseases using sexual behaviour data. Thesis. Norwegian Journal of Epidemiology, 7 (Suppl. 5). 

Træen, B. & Stigum, H. (1997). Parallel sexual relationships in the Norwegian context. The 
13th World Congress of Sexology. Valencia, Spain, June 25-29. 

Træen, B., & Stigum, H. (1998). Parallel sexual relationships in the Norwegian context. 
Journal of Community & Applied Social Psychology, 8, 41-56. 

Stigum, H., Træen, B., & Magnus, P. (2000) Rapport fra seksualvaneundersøkelsene i 1987, 
1992 og 1997. Oslo: Statens institutt for folkehelse. 

Træen, B., Stigum, H., & Magnus, P. (2003). Rapport fra seksualvaneundersøkelsene i 1987, 
1992, 1997 og 2002. Oslo: Statens institutt for folkehelse. 

Træen, B., Stigum, H., Hassoun, J., & Zantedeschi, E. (2003). Presexual alcohol consumption and use of condoms – A cross-cultural European study. Culture, Health and Sexuality, 5, 439-455. 

Stigum, H., Træen, B., & Samuelsen, S. O. (2003). Trends in coital debut age in Norway. 11. norske epidemiologikonferansen i Oslo, 13-14 november. 

Træen, B., Sørheim-Nilsen, T. & Stigum, H. (2004). Use of pornography and the Internet as an arena for erotic chatting and finding a partner in Norway. Paper presented at the 7th Congress of the European Federation of Sexology, 12-16 May, Brighton, UK. 

Træen, B., Eek-Jensen, L., & Stigum, H. (2005). Sex customers in Norway 2002. Electronic Journal of Human Sexuality, Volume 8, September 26. www.ejhs.org. 

Træen, B., Nilsen, T. S., & Stigum, H. (2006). Use of pornography in traditional media and on the internet in Norway. Journal of Sex Research, 43 (3), 245-254. 

Træen, B., Holmen, K., T. & Stigum, H. (2007). Extradyadic sexual relationships in Norway. Archives of Sexual Behavior, 36 (1), 55-65.