Hopp til innhold

Forskningsomtale

Probiotika for behandling av aktiv Crohns sykdom

Vi vet ikke om probiotika er effektivt i behandling av aktiv Crohns sykdom. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Vi vet ikke om probiotika er effektivt i behandling av aktiv Crohns sykdom. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.


Hovedbudskap

Hva er probiotika og hva er Crohns sykdom?

Probiotika er et helseprodukt som inneholder potensielt ”gode” bakterier, særlig melkesyrebakterier. Probiotika finnes i form av gjærede meieriprodukter som surmelk og yoghurt, og som frysetørrede bakterier i kapsler. De mest brukte bakteriene er Lactobacillus og Bifidobacterium. Hensikten med å bruke probiotika er å forbedre balansen i mage-tarmkanalens bakterieflora, særlig ved tarmsykdommer.

Crohns sykdom er en kronisk betennelse i mage-tarmkanalen. Den kan ramme alle deler av tarmsystemet fra munnen til endetarmsåpningen, men finnes oftest i overgangspartiet mellom tynntarmen og tykktarmen. Betennelsen fører ofte til magesmerter, blødninger og diaré.

Sykdommen oppstår oftest hos unge mennesker i aldersgruppen 15 til 30 år, men kan også oppstå senere. Sykdommen finnes hos gjennomsnittlig 1-2 av 1000 personer.

Behandling av Crohns sykdom kan bestå av legemidler, næringstilskudd og kirurgi. Behandling med betennelsesdempende legemidler kan ha alvorlige bivirkninger. Dersom behandling med probiotika er effektivt kan det være et alternativ til betennelsesdempende legemidler.

Er probiotika effektivt i behandling av aktiv Crohns sykdom?
Studien viste at:

  • Kvaliteten på tilgjengelig dokumentasjon er for lav til å avgjøre om probiotika fører til sykdomsforbedring (målt som klinisk remisjon) hos personer med aktiv Crohns sykdom
  • Livskvalitet eller andre utfallsmål for sykdomsforbedring enn klinisk remisjon ble ikke undersøkt.

Ingen alvorlige bivirkninger ble rapportert i studien, men kvaliteten på tilgjengelig dokumentasjon er for lav til at vi kan stole på resultatene.

Hva er denne informasjonen basert på?
Et internasjonalt forskerteam lette etter studier som har undersøkt om aktiv Crohns sykdom kan behandles med probiotika. Forskerne fant én studie med elleve deltakere som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd. 

Studien de fant sammenlignet pasienter som fikk probiotika (Lactobacillus GG) med pasienter som fikk placebo (narremedisin). Alle deltakerne fikk antibiotika og betennelsesdempende behandling (corticosteroider) i 1 uke før studiestart, og behandling med corticosteroider fortsatte gjennom studien.

Kilde
Butterworth AD, Thomas AG, Akobeng AK. Probiotics for induction of remission in Crohn’s disease. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 3

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2008
  • Forfattere: Sæterdal I.