Hopp til innhold

Forskningsomtale

Operasjon kan redusere symptomene hos pasienter med karpaltunnelsyndrom

Operasjon ser ut til å redusere symptomene mer effektivt enn ikke-operativbehandling for pasienter med karpaltunnelsyndrom. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter en systematisk gjennomgang av relevant forskningslitteratur.

Operasjon ser ut til å redusere symptomene mer effektivt enn ikke-operativbehandling for pasienter med karpaltunnelsyndrom. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter en systematisk gjennomgang av relevant forskningslitteratur.


Hovedbudskap

Karpaltunnelsyndrom er en tilstand som oppstår ved økt trykk på hovedfølenerven i hånden (Medianusnerven). Trykkøkningen skyldes som regel hevelse (ødem) eller seneskjedebetennelse i håndleddsregionen. Nerven forløper her gjennom en fibrøs, uelastisk kanal (karpaltunnelen) og ved øket trykk fra vevet, vil nerven være den første til å gi symptomer i form av prikking, stikking og bortdovning (parestesier) i alle fingrene unntatt lillefinger og halve ringfinger. Symptomene forverres typisk om natten, og kan forstyrre nattesøvnen. Mange opplever at risting av hånden lindrer plagene.

Tilstanden er vanligvis kronisk, og det anbefales kirurgi i de aller fleste tilfeller. Et unntak er karpaltunnelsyndrom under graviditet, som vanligvis går over etter fødselen. Langvarig trykk på medianusnerven (symptomer i mer enn ett år) kan gi permanente skader.

Forut for operasjonen tas i de fleste tilfeller elektromyografi/neurografi, en undersøkelse som bekrefter redusert ledningshastighet i medianusnerven som uttrykk for at den er utsatt for økt trykk.

På de fleste norske sykehus vil inngrepet utføres som en åpen spalting av karpalligamentet. Operasjonen foregår med lokalbedøvelse, og tar ca. 10 minutter. Noen sykehus utfører inngrepet som ”kikkhullskirurgi”. Denne metoden har ikke fått noe entydig gjennomslag, da det har forekommet en del komplikasjoner.

Virker operasjon for å redusere symptomene ved karpaltunnelsyndrom?

Studiene viste at:

  • Det er mulig at pasienter med karpal tunnel syndrom som er operert har mindre symptomer etter tre måneder enn pasienter som har fått ikke-operativbehandling
  • Det er mulig at pasienter med karpal tunnel syndrom som er operert har mindre symptomer etter seks måneder enn pasienter som har fått ikke-operativbehandling.

Hva er denne informasjonen basert på?
Et internasjonalt forskerteam lette etter studier som har undersøkt effekten av operativ behandling sammenlignet med ikke-operativ behandling for å bedre symptomer hos pasienter med karpaltunnelsyndrom. Forskerne fant fire studier som oppfylte kravene de hadde fastsatt på forhånd.  Studiene hadde til sammen 317 deltagere. Studiene de fant sammenlignet operasjon med bruk av skinn e eller injeksjon med steroider. 

Kilde
Verdugo RJ, Salinas RA, Castillo JL, Cea JG. Surgical versus non-surgical treatment for carpal tunnel syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 4. Art. No.: CD001552. DOI: 10.1002/14651858.CD001552.pub2.

http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD001552/frame.html

Om publikasjonen

  • Utgitt: 2008
  • Forfattere: Ringerike T.