Hopp til innhold

Få varsel ved oppdateringer av «Omskjæring av menn forebygger HIV»

Hvor ofte ønsker du å motta varsler fra fhi.no? (Gjelder alle dine varsler)

E-postadressen du registrerer her vil kun bli brukt til å sende ut nyhetsvarsler du har bedt om. Du kan når som helst avslutte dine varsler og slette din e-post adresse ved å følge lenken i varslene du mottar.
Les mer om personvern på fhi.no

Du har meldt deg på nyhetsvarsel for:

  • Omskjæring av menn forebygger HIV

Forskningsomtale

Omskjæring av menn forebygger HIV

Publisert Oppdatert

Omskjæring av menn forebygger HIV blant heteroseksuelle menn. Det ser også ut til at omskjæring på klinikk er en sikker prosedyre med få bivirkninger. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.

Omskjæring av menn forebygger HIV blant heteroseksuelle menn. Det ser også ut til at omskjæring på klinikk er en sikker prosedyre med få bivirkninger. Slik konkluderer Cochrane-samarbeidet etter å ha gått systematisk gjennom relevant forskningslitteratur.


Om publikasjonen

  • Utgitt: 2009
  • Forfattere: Dalsbø T.

Hovedbudskap

Hva er omskjæring og hva er HIV?

HIV (humant immunsviktvirus) er et virus som overføres fra person til person, blant annet gjennom ubeskyttet heteroseksuell omgang. Forskere har lenge hevdet at omskjæring, det vi si fjerning av hele eller deler av mannens forhud, kan beskytte mot HIV-smitte.

Omskjæring av voksne menn er ikke vanlig praksis i Norge. Omskjæring av unge gutter er en rituell handling innen noen religioner.

Virker omskjæring?
Et internasjonalt forskerteam har vurdert tre randomiserte kontrollerte studier som har undersøkt hvordan omskjæring av menn påvirker risikoen for HIV-smitte blant heteroseksuelle menn. Studiene er utført i Sør-Afrika, Kenya og Uganda og inkluderer 10 908 deltagere.

Sammenslåing av resultatene fra de tre studiene viser at omskjæring av menn er effektivt for å forebygge HIV.

Omskjæring av heteroseksuelle reduserer HIV-risiko med 50 prosent. Ved omskjæring av tusen menn vil det bli 17 færre menn som får HIV i løpet av en toårsperiode. Anslaget har et konfidensintervall (spennvidde) fra 11 til 24. Det betyr at det kan være nødvendig å omskjære tusen for å oppnå mellom 11 og 24 færre tilfeller av HIV.

Det ble rapportert flere bivirkninger og problemer blant de som var i omskjæringsgruppen enn blant de som var i kontrollgruppen. Bivirkninger ble klassifisert noe ulikt i studiene, men stort sett var det få alvorlige bivirkninger som kunne tilskrives selve omskjæringen.

I en av studiene var det rapportert at 1,5 prosent av deltakerne i omskjæringsgruppen fikk ereksjonsproblemer versus 1,0 prosent i kontrollgruppen. Tallet var ikke statistisk signifikant.

Hva er denne informasjonen basert på?
Deltakerne i studiene var menn fra 15 - 49 år som i utgangspunktet testet negativt for HIV. Deretter ble halvparten tilfeldig fordelt til en kontrollgruppe og resten ble fordelt til gruppen som fikk tilbud om omskjæring.

Omskjæringen ble utført ved en klinikk, og deltakerne fikk lokalbedøvelse under inngrepet. Etter to års oppfølgingstid fikk også deltakere i kontrollgruppen som fremdeles ikke var blitt HIV-smittet, tilbud om omskjæring. Det er ikke fremlagt resultater for oppfølgingstiden utover de to årene.

I tillegg til å analysere deltakerne etter hvilken gruppe de ble tilfeldig fordelt til, ble det også målt HIV-risikoberegning ut fra de deltakerne som faktisk fikk utført omskjæringen sammenlignet med de som ikke ble omskåret.  

Ifølge artikkelforfatterne trengs det forskning om lokal implementering, kulturell tilpassing og kostnadsanalyser.

Kilde
Siegfried N, Muller M, Deeks JJ, Volmink J. Male circumcision for prevention of heterosexual acquisition of HIV in men. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD003362. DOI: 10.1002/14651858.CD003362.pub2.

Les hele artikkelen: http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/clsysrev/articles/CD003362/
pdf_fs.html